Nawigacja

Reklama/Advertisement

Logowanie

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Reklama/Advertisement

Reklama/Advertisement

Dzień dobry, hello :-)

POLSKI:


Prawie wszystkie modele działają bezbłędnie w najnowszych wersjach gry Trainz, także T:ANE.

Wszystkie moje dodatki są darmowe. Można je modyfikować na własne potrzeby, a ewentualne ich wydanie możliwe jest po konsultacji ze mną. Repainty są mile widziane, proszę tylko zaznaczyć, że jestem autorem siatki. Dodatków można używać na bezpłatnych mapach i zamieszczać w paczkach z mapą do ściągnięcia. Co do dodatków, które są koprodukcjami lub repaintami, proszę pytać również oryginalnego autora. Potrzebne adresy e-mail są w plikach config. Ze mną można się skontaktować wypełniając formularz KONTAKT.

Ściągnięcie któregokolwiek z dodatków jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.


ENGLISH:

Almost all the assets you can find here work error-free in the newest Trainz releases, also in T:ANE.

All my assets are freeware. You can alter them for your own use and if you are planning on releasing such asset, please consult it with me. You can repaint my assets as long as you mention me as the original mesh author. You can use them in your own non commercial maps and include in download packs with maps. Assets marked as repaints or coproduction, for permission to distribute or manipulate, please ask the original author too. All the required e-mail addresses are parts of assets' config files. With me can be contacted by completing the CONTACT form.

Downloading any of the assets means you agree to the above conditions.


Najnowsze/Latest


Pobierasz tabor? Prawdopodobnie będziesz potrzebował pliki z działu WSZYSTKO RAZEM
Downloading rolling stock? You'll probably need files from the ALL TOGETHER section» 401Zk Eamos x15
401Zk Eamos x15
Zestaw 15 wagonów 401Zk. W paczce wszystkie zależności A set of 15 401Zk type wagons. All depencdencies included.


» 426Z SMMS/XS/XR x9
426Z SMMS/XS/XR x9
Zestaw 9 wagonów typu 426Z. W paczce wszystkie zależności. A set of 9 426Z type wagons. All dependencies included.


» 426W Eamos x14
426W Eamos x14
Zestaw 14 wagonów typu 426W. W paczce wszystkie zależności. A set of the 426W type wagons. All dependencies included.


» SAM Szafka przekaźnikowa i telefon/SAM Relay and phone box
SAM Szafka przekaźnikowa i telefon/SAM Relay and phone box
Combo - szafka przekaźnikowa i telefon. A combo - a relay and phone box.


» SAM Magazyn Złoty Stok/SAM Warehouse Zloty Stok
SAM Magazyn Złoty Stok/SAM Warehouse Zloty Stok
Magazyn ze stacji Złoty Stok. A warehouse from Zloty Stok station in Poland


» SAM Płoty z płyt betonowych/SAM Concrete Slab Fences
SAM Płoty z płyt betonowych/SAM Concrete Slab Fences
Płoty z płyt betonowych - sezonowe. Concrete slabs fences - seasonal.


» SAM Biurowiec/SAM Office Building
SAM Biurowiec/SAM Office Building
Biurowiec - Sezonowy. An office building - seasonal.


» PKP Hs-yx 211k 630-7
PKP Hs-yx 211k 630-7
Epoka IV. Wagon typu 211k - bagażowy i do przewozu przesyłek ekspresowych i konduktorskich. W paczce model + zależności. IV Era. A 211k type carriage for transporting of baggage and express packages. The package consist of the model + dependencies.


» PKP Hs-yx 211k 222-0
PKP Hs-yx 211k 222-0
Epoka IV. Wagon typu 211k - bagażowy i do przewozu przesyłek ekspresowych i konduktorskich. W paczce model + zależności. IV Era. A 211k type carriage for transporting of baggage and express packages. The package consist of the model + dependencies.


» SAM Plot Metal01/SAM Fence Metal01
SAM Plot Metal01/SAM Fence Metal01
Metalowy płot ze stacji Nakło n. Notecią A metal fence from Naklo n. Notecia station


» SAM WC Zloty Stok
SAM WC Zloty Stok
WC ze stacji Zloty Stok A Zloty Stok station WC


» SAM Tor INBK-7 v5/SAM Trk INBK-7 v5
SAM Tor INBK-7 v5/SAM Trk INBK-7 v5
Zestaw torów z trochę innym odcieniem podsypki. [aktualizacja 25.05.2022] Jeden tor zyskał sezonowość. A set of tracks with a slightly different ballast than usually (at mine). [update 25.05.2022] One track got seasonal.


» SAM Budka peronowa Wągrowiec/SAM Platform Shed Wagrowiec
SAM Budka peronowa Wągrowiec/SAM Platform Shed Wagrowiec
Budka eronowa z Wągrowca w wersji z oknami i bez. [aktualizacja 24.05.2022] Naprawa błędu wyświetlania A Platform shed from Wagrowiec in Poland in 2 versions: with windows, with no windows. [update 24.03.2022] Display Bug fix


» DB Pwgs14 Pwg Pr14 121 474 st.Engers
DB Pwgs14 Pwg Pr14 121 474 st.Engers
Epoka IV. Wagon brankard typu Pwg Pr14. W paczce model + zależności. IV Era. A 'brankard' wagon of type Pwg Pr14. The package consist of the model + dependencies.


» DB Pwgs14 Pwg Pr14 130 922
DB Pwgs14 Pwg Pr14 130 922
Epoka IV. Wagon brankard typu Pwg Pr14. W paczce model + zależności. IV Era. A 'brankard' carriage of type Pwg Pr14. The package consist of the model + dependencies.


» Altrans Uas 401Ze 869-9 st.Olesnica
Altrans Uas 401Ze 869-9 st.Olesnica
Wagon platforma typu 401Ze W paczce model + zależności A typy 401Ze platform carriage The package consist of the model + dependencies


» PKP Rlmmps 401Ze 221-5
PKP Rlmmps 401Ze 221-5
Epoka IV. Wagon platforma typu 401Ze. W paczce model + zależności. IV Era. A typy 401Ze platform carriage. The package consist of the model + dependencies.


» PKP 202 Lc Ichqrs 299-6
PKP 202 Lc Ichqrs 299-6
Epoka IV. Wagon chłodnia typu 202Lc. W paczce model + zależności. IV Era. A 202Lc type Freezer carriage. The package consists of the model + dependencies.


» PKP 202Lc Ichqrss 288-0
PKP 202Lc Ichqrss 288-0
Epoka IV. Wagon chłodnia typu 202Lc. W paczce model + zależności. IV Era A 202Lc type Freezer carriage. The package consists of the model + dependencies.


» SAM SW System Wiaduktowy/SAM VS Viaduct System
SAM SW System Wiaduktowy/SAM VS Viaduct System
Zestaw około 100 mostów, przepustów, nasypów itp. Wiele z nich jest teraz sezonowych - lato/zima, niektóre obiekty mogą być 30m nad ziemią. [aktualizacja 17.05.2022] - kilka dodatkowych obiektów sezonowych


» Altrans 411Z Smms 532-9
Altrans 411Z Smms 532-9
Wagon Platforma Smms Altrans typu 411Z W paczce model + zależności An Smma Altrans platform carriage of type 411Z The package consist of the model + dependencies


» Altrans 411Z Smms 524-6
Altrans 411Z Smms 524-6
Wagon Platforma Smms Altrans typu 411Z W paczce model + zależności An Smma Altrans platform carriage of type 411Z The package consist of the model + dependencies


» Altrans 411Z Smms 520-4
Altrans 411Z Smms 520-4
Wagon Platforma Smms Altrans typu 411Z W paczce model + zależności An Smma Altrans platform carriage of type 411Z The package consist of the model + dependencies


» Altrans 411Z Sgs 380-2
Altrans 411Z Sgs 380-2
Wagon Platforma Altrans typu 411Z W paczce model + zależności An Sgs Altrans platform carriage of type 411Z The package consist of the model + dependencies


» SAM PL-CZ Perony/SAM PL-CZ Platforms
SAM PL-CZ Perony/SAM PL-CZ Platforms
Perony spotykane na pograniczu Polski i Czech. Zaktualizowana wersja wszystkich peronów znanych od lat. Tym razem, poza zwiększoną szczegółowością perony są sezonowe. Mimo, że mogą działać w TS12, polecam używanie ich w wyższych wersjach Trainz. Platforms you can find near the Polish-Czech border. An updated version of all platforms known for years. Besides being mmore detailed the platforms are seasonal. Though they can work in TS12 I recommend using them in newer Trainz versions


» SAM Warsztat Opole/SAM Workshop Opole
SAM Warsztat Opole/SAM Workshop Opole
Warsztat z Opola A workshop from Opole in Poland


» DBSRP 3E/1-44 003-7 st.Gliwice
DBSRP 3E/1-44 003-7 st.Gliwice
Lokomotywa 3E (ET21) w barwach DBSRP. Paczka zawiera wszystkie elementy niezbędne do poprawnego działania lokomotywy. Autor: Qcyk85 Reskin: samplaire [Aktualizacja 11.12.2020] - teraz komptybilna również z TRS19 SP2 A 3E (ET21) locomotive operated by DBSRP. The package contains all the required elements for the locomotive to function properly. Author: Qcyk85 Reskin: samplaire [Update 11.12.2020] - now also TRS19 SP2 compatible


» SAM Ścieżka płyty/SAM Path Slabs
SAM Ścieżka płyty/SAM Path Slabs
Ścieżka z płyt betonowych A concrete slabs path


» SAM Droga polna/SAM Road Dirt
SAM Droga polna/SAM Road Dirt
Droga polna A rural road


» SAM Ścieżka ziemia/SAM Path Dirt
SAM Ścieżka ziemia/SAM Path Dirt
Ścieżka A path


[strona/page]