Nawigacja

Reklama/Advertisement

Logowanie

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Reklama/Advertisement

Reklama/Advertisement

Download

Użyj filtrów po prawej, aby zawęzić zakres poszukiwań. Kategoria:
Sortuj wg:

Przeszukaj download:

Nazwa Data Autor Wersja Pobrań Komentarzy Ocen
Camry2
PKP Cargo, Eans 100-3 424W 23.02.18 camry2 T:ANE 5761 0 --
PKP Cargo, Eans 100-3 424W Węglarka typu 424W przeznaczona do przewozu masowych ładunków sypkich, odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Paczka zawiera prawie wszystkie potrzebne składniki, aby model poprawnie działał w grze, należy pobrać i zainstalować plik 'PNT - Towary/PCS - Products' z działu 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER'.

An open-top boxcar, type 424W for transport of bulk freight. The package contains almost all required elements, so that the model works properly in the game, you need to download and install the file 'PNT - Towar/PCS - Products' from the 'WSZTSTKO RAZEM / ALL TOGETHER' section of download.
ZGHB, Zaces 425-6 434Ra 27.01.18 camry2 T:ANE 8300 0 --
ZGHB, Zaces 425-6 434Ra Cysterna typu 434R przeznaczona do przewozu kwasu siarkowego. Paczka zawiera prawie wszystkie składniki, aby jednak model poprawnie działał w grze, trzeba pobrać i zainstalować plik 'PNT - Towary/PCS - Products' z działu 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER'.

The type 434R tanker is designed to carry sulfuric acid. The package contains almost all required elements, so that the model works properly in the game, you need to download and install the file 'PNT - Towar/PCS - Products' from the 'WSZTSTKO RAZEM / ALL TOGETHER' section of download.
PKP Cargo, Eanos 579-9 415W 29.11.17 camry2 T:ANE 5800 0 --
PKP Cargo, Eanos 579-9 415W Wagon węglarka typu 415W do przewozu masowych ładunków sypkich. Aby model poprawnie działał w grze należy zapoznać się z treścią pliku 'Czytaj to.txt', a także pobrać i zainstalować plik 'PNT - Towary/PCS - Products' z działu 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER'.


An open-top boxcar, type 415W for transport of bulk freight. For the wagon to work correctly, read the 'Czytaj to.txt' file and download and install the 'PNT - Towary/PCS - Products' file from the 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER' section.
PL-PKPC Samms 4861 129-8 622Za 23.12.16 camry2 TRS2009+ 5351 0 --
PL-PKPC Samms 4861 129-8 622Za Sześcioosiowa platforma typu 622Za, wykorzystywana głównie do przewozu kęsisk, blachy, profili hutniczych, a także ciężkich pojazdów wojskowych. Wagon produkowany w latach 1984-1987 przez fabrykę KONSTAL w Chorzowie.
W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie wszystkich plików z działu WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER oraz 'Wózek 7TNa' z działu Inne/Others.


A six-axle platform 622Za type, used for the transport of slabs, sheet metal, steel profiles. Wagon produced in the years 1984-1987 by the wagon factory KONSTAL in Chorzow.
The package contains almost all required elements. Please download all the files from the WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER section of download and 'Wózek 7TNa' file from the Inne/Others section of download.
PL-PKPC Fa 6700 204-7 418Vh 21.12.16 camry2 TRS2009+ 6584 0 --
PL-PKPC Fa 6700 204-7 418Vh Wagon samowyładowczy typu 418Vh, do przewozu masowych ładunków sypkich. Produkowany w latach 1977-1992 przez Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego ZASTAL w Zielonej Górze.
W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie wszystkich plików z działu WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER.


Hopper wagon 418Vh type for the transport of bulk dry goods. Produced in the years 1977-1992 by Zaodrzanskie Zaklady Przemyslu Metalowego ZASTAL in Zielona Gora.
The package contains almost all required elements. Please download all the files from the WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER section of download.
PKPC Smms 426Zs 764-0 08.06.16 camry2 TRS2006+ 4910 0 --
PKPC Smms 426Zs 764-0 Czteroosiowa platforma typu 426Za, wykorzystywana do przewozu blachy stalowej w kręgach. Wagon produkowany w latach 1984-1989 przez fabrykę wagonów w Świdnicy.
W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie plików: 'PRODUKTY/PRODUCTS' z działu WSZYSTKO RAZEM oraz 'SAM Y25 bogey 426' z działu INNE.


A four-axle platform 426Za type, used for the transport of steel coils. Wagon produced in the years 1984-1989 by the wagon factory in Swidnica.
The package contains almost all required elements. Please download also: 'PRODUKTY/PRODUCTS' from the ALL TOGETHER section of download and 'SAM Y25 bogey 426' files from the OTHERS section of download.
PKPC Smms 426Za 023-1 27.05.16 camry2 TRS2006+ 4740 0 --
PKPC Smms 426Za 023-1 Czteroosiowa platforma typu 426Za, wykorzystywana głównie do przewozu kęsisk, blachy, profili hutniczych. Wagon produkowany w latach 1984-1989 przez fabrykę wagonów w Świdnicy.
W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie wszystkich plików z działu WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER oraz 'SAM Y25 bogey 426' z działu Inne/Others.


A four-axle platform 426Za type, used for the transport of slabs, sheet metal, steel profiles. Wagon produced in the years 1984-1989 by the wagon factory in Swidnica.
The package contains almost all required elements. Please download all the files from the WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER section of download and 'SAM Y25 bogey 426' file from the Inne/Others section of download.
PKPC Smms 426Zs 105-6 08.04.16 camry2 TRS2006+ 5074 0 --
PKPC Smms 426Zs 105-6 Czteroosiowa platforma typu 426Za, wykorzystywana do przewozu blachy stalowej w kręgach. Wagon produkowany w latach 1984-1989 przez fabrykę wagonów w Świdnicy.
W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie plików: 'PRODUKTY/PRODUCTS' z działu WSZYSTKO RAZEM oraz 'SAM Y25 bogey 426' z działu INNE.


A four-axle platform 426Za type, used for the transport of steel coils. Wagon produced in the years 1984-1989 by the wagon factory in Swidnica.
The package contains almost all required elements. Please download also: 'PRODUKTY/PRODUCTS' from the ALL TOGETHER section of download and 'SAM Y25 bogey 426' files from the OTHERS section of download.
PKPC ST44-282 Południowy Zakład Spółki 16.10.15 camry2 TRS2006 - TS2012 5771 0 --
PKPC ST44-282 Południowy Zakład Spółki Ciężka lokomotywa spalinowa typu M62 z napędem spalinowo-elektrycznym, wyposażona w dwusuwowy, dwunastocylindrowy, widlasty, turbodoładowany silnik typu 14D40 produkcji zakładów w Kołomnie o mocy 2000 KM. Ten egzemplarz wyprodukowany został w 1973 roku, przez Fabrykę Lokomotyw w Woroszyłowgradzie, obecnie należy do PKP Cargo, Południowy Zakład Spółki w Katowicach.

Paczka zawiera wszystkie składniki, niezbędne do poprawnego działania modelu w grze.

UWAGA! Model NIE działa poprawnie w T:ANE, pełne efekty dźwiękowe dostępne tylko w wersjach gry od TRS2006 do TS2012.


Heavy diesel locomotive type M62 with diesel-electric drive, equipped with two-stroke, twelve-cylinder, V, turbocharged engine type 14D40 production plants in Kolomna with capacity of 2,000 hp. This item was manufactured in 1973 by a locomotive factory in Woroszylowgrad, now belongs to the PKP Cargo, Southern Company's Plant in Katowice.

The pack contains all the ingredients necessary for the proper functioning model in the game.

WARNING! The model not suitable for T:ANE, full sound experience only in versions of the game from the TRS2006 to the TS2012.
PKPC Sggmrss-K 627Za 002-6 24.07.15 camry2 TS2009+ 5469 0 --
PKPC Sggmrss-K 627Za 002-6 Przegubowa platforma bez podłogi typu 627Za, przeznaczona do transportu kontenerów lub samochodowych nadwozi wymiennych. Dla PKP Cargo, wagony te wyprodukowane były w roku 2010 przez fabrykę EKK Wagon w Ostrowie Wielkopolskim.
Model posiada innowacyjne, podłączalne sprzęgi. Do poprawnego działania wagonu, niezbędne jest pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików: PNT - Towary i PRODUKTY, z działu Inne plików: SAM 25TN bogey v1 i SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1 oraz z działu FMA plików: 30ft tank containers i FMA2 container set.


The articulated platform without floor 627Za type, designed for the transport of containers or automotive swap bodies. For PKP Cargo, these wagons were manufactured in 2010 by the factory EKK Wagon in Ostrow Wielkopolski.
The model is equipped with innovative, connectable couplers. For proper operation, it is necessary to download the files PCS - Products and PRODUCTS from the ALL TOGETHER section of download nad SAM 25TN bogey v1 and SAM Freight carriage bogsound v1 files from the Others section of download and 30ft tank containers and FMA2 container set files from the FMA section of download.
CTL Zaces 435Ra 590-7 St.Bierawa 02.06.15 samplaire TRS2006+ 7950 0 --
CTL Zaces 435Ra 590-7 St.Bierawa Wagon cysterna typu 435Ra, seria Zaces przewoźnika CTL.
Paczka zawiera wszystkie niezbędne elementy.

[AKTUALIZACJA 02.06.2015]
- teraz kompatybilny również z T:ANE

A 435Ra tpe carriage series Zaces by CTL.
The package contains all the required elements.

[UPDATE 02.06.2015]
- now also T:ANE compatible
PKPC Uaai 609Za 549-1 12.05.15 camry2 TRS2006+ 5660 0 --
PKPC Uaai 609Za 549-1 Platforma z obniżoną przestrzenią ładunkową typu 609Za, przeznaczona do transportu ciężkich ładunków przemysłowych o przekroczonej skrajni. Wagony te produkowane były w latach 1974-1977 przez fabrykę KONSTAL w Chorzowie.
Model posiada innowacyjne, podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie pliku: PNT - Towary z działu WSZYSTKO RAZEM.

[AKTUALIZACJA 09.06.2015]
Teraz model jest w pełni kompatybilny od TRS2006 do T:ANE.


Depressed center flatcars, 609Za type, designed to transport heavy industrial loads exceeded gauge. These wagons were produced in the years 1974-1977 by the factory KONSTAL Chorzow.
The package contains almost all required elements.
Please download also: PCS - Products from the ALL TOGETHER section of download.

[UPDATE 09.06.2015]
Now, the model is fully compatible from TRS2006 to T:ANE.
INKOM Eaos B553W 145-2 15.04.15 camry2 TRS2006+ 3853 0 --
INKOM Eaos B553W 145-2 Węglarka typu B553W do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.


An open-top boxcar, type B553W for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
PKPC Eaos 430Wa 580-9 10.03.15 camry2 TRS2006+ 4269 0 --
PKPC Eaos 430Wa 580-9 Wagon węglarka typu 430Wa do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne, podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie plików: PNT - Towary i PRODUKTY z działu WSZYSTKO RAZEM.


An open-top boxcar, type 430Wa for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements.
Please download also: PCS - Products and PRODUCTS from the ALL TOGETHER section of download.
PKPC Sgs 412ZGn 848-7 09.02.15 camry2 TRS2006+ 4512 0 --
PKPC Sgs 412ZGn 848-7 Platforma typu 412Z-Gn do przewozu kontenerów i nadwozi wymiennych. Model posiada innowacyjne, podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie plików:
PNT - Towary i PRODUKTY z działu WSZYSTKO RAZEM.Flat wagon, 412Z-Gn type for ISO containers and swap bodies. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements.
Please download also:
PCS - Products and PRODUCTS from the ALL TOGETHER section of download.
CDC Eas 9-107.4 848-7 10.01.15 camry2 TRS2006+ 4966 0 --
CDC Eas 9-107.4 848-7 Węglarka typu 9-107.4 do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.


An open-top boxcar, type 9-107.4 for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
NACCO Eaos 595 030-1 27.12.14 camry2 TRS2006+ 3683 0 --
NACCO Eaos 595 030-1 Węglarka typu 595 do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.

An open-top boxcar, type 595 for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
GATXP Zas 452R 082-1 St.Ostróda 21.11.14 camry2 TRS2006+ 6778 0 --
GATXP Zas 452R 082-1 St.Ostróda Cysterna typu 452R przeznaczona do przewozu produktów naftowych.
Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku PNT - Towary.

AKTUALIZACJA 27.11.2014
Niewielka korekta w nasyceniu tekstur.


Type 452R tanker designed to carry petroleum products.
The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products file from the ALL TOGETHER section of download.

UPDATE 27.11.2014
A small correction in saturation textures.
PKP Uahs(RRh) 406R 534-5 St. Dębica 07.09.14 camry2 TRS2006+ 4782 0 --
PKP Uahs(RRh) 406R 534-5 St. Dębica Cysterna typu 406R przeznaczona do przewozu produktów naftowych, stylizowana na lata 70. XX wieku.
Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku PNT - Towary.

Type 406R tanker designed to transport petroleum products, stylized 70s of the twentieth century.
The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products file from the ALL TOGETHER section of download.
PKPC Eaos R462W 829-5 16.07.14 camry2 TRS2006+ 4221 0 --
PKPC Eaos R462W 829-5 Węglarka typu R462W do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku PRODUKTY. Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.

An open-top boxcar, type R462W for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PRODUCTS file from the ALL TOGETHER section of download.
Statystyka Łącznie plików: 946
Łączna liczba pobrań: 4425456
Najpopularniejszy plik: MAKI Tory v4/MAKI Tracks v4 [ 40505 ]
Najnowszy plik: 401Zk Eamos x15 [ 531 ]