Nawigacja/Navigation

Reklama/Advertisement

Logowanie

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Reklama/Advertisement

Reklama/AdvertisementDownload

Użyj filtrów po prawej, aby zawęzić zakres poszukiwań./Use the filters on the right to narrow your search Kategoria/Category:

Przeszukaj download/Search Dwnld:

Kliknij w nazwę->pobierz, w obraz->spis KUID i dodatkowe info/Click on the Name->download, picture->KUID list and additional info Data/Date Opublikował/ Published by Wersja Trainz version Pobrań/ Downloads Komentarzy/ Comments Ocen/ Ratings
Camry2
PKP Cargo, Eans 100-3 424W 23.02.18 camry2 T:ANE 4999 0 --
PKP Cargo, Eans 100-3 424W Węglarka typu 424W przeznaczona do przewozu masowych ładunków sypkich, odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Paczka zawiera prawie wszystkie potrzebne składniki, aby model poprawnie działał w grze, należy pobrać i zainstalować plik 'PNT - Towary/PCS - Products' z działu 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER'.

An open-top boxcar, type 424W for transport of bulk freight. The package contains almost all required elements, so that the model works properly in the game, you need to download and install the file 'PNT - Towar/PCS - Products' from the 'WSZTSTKO RAZEM / ALL TOGETHER' section of download.
ZGHB, Zaces 425-6 434Ra 27.01.18 camry2 T:ANE 7357 0 --
ZGHB, Zaces 425-6 434Ra Cysterna typu 434R przeznaczona do przewozu kwasu siarkowego. Paczka zawiera prawie wszystkie składniki, aby jednak model poprawnie działał w grze, trzeba pobrać i zainstalować plik 'PNT - Towary/PCS - Products' z działu 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER'.

The type 434R tanker is designed to carry sulfuric acid. The package contains almost all required elements, so that the model works properly in the game, you need to download and install the file 'PNT - Towar/PCS - Products' from the 'WSZTSTKO RAZEM / ALL TOGETHER' section of download.
PKP Cargo, Eanos 579-9 415W 29.11.17 camry2 T:ANE 5021 0 --
PKP Cargo, Eanos 579-9 415W Wagon węglarka typu 415W do przewozu masowych ładunków sypkich. Aby model poprawnie działał w grze należy zapoznać się z treścią pliku 'Czytaj to.txt', a także pobrać i zainstalować plik 'PNT - Towary/PCS - Products' z działu 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER'.


An open-top boxcar, type 415W for transport of bulk freight. For the wagon to work correctly, read the 'Czytaj to.txt' file and download and install the 'PNT - Towary/PCS - Products' file from the 'WSZTSTKO RAZEM/ALL TOGETHER' section.
PL-PKPC Samms 4861 129-8 622Za 23.12.16 camry2 TRS2009+ 4647 0 --
PL-PKPC Samms 4861 129-8 622Za Sześcioosiowa platforma typu 622Za, wykorzystywana głównie do przewozu kęsisk, blachy, profili hutniczych, a także ciężkich pojazdów wojskowych. Wagon produkowany w latach 1984-1987 przez fabrykę KONSTAL w Chorzowie.
W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie wszystkich plików z działu WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER oraz 'Wózek 7TNa' z działu Inne/Others.


A six-axle platform 622Za type, used for the transport of slabs, sheet metal, steel profiles. Wagon produced in the years 1984-1987 by the wagon factory KONSTAL in Chorzow.
The package contains almost all required elements. Please download all the files from the WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER section of download and 'Wózek 7TNa' file from the Inne/Others section of download.
PL-PKPC Fa 6700 204-7 418Vh 21.12.16 camry2 TRS2009+ 5791 0 --
PL-PKPC Fa 6700 204-7 418Vh Wagon samowyładowczy typu 418Vh, do przewozu masowych ładunków sypkich. Produkowany w latach 1977-1992 przez Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego ZASTAL w Zielonej Górze.
W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie wszystkich plików z działu WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER.


Hopper wagon 418Vh type for the transport of bulk dry goods. Produced in the years 1977-1992 by Zaodrzanskie Zaklady Przemyslu Metalowego ZASTAL in Zielona Gora.
The package contains almost all required elements. Please download all the files from the WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER section of download.
PKPC Smms 426Zs 764-0 08.06.16 camry2 TRS2006+ 4303 0 --
PKPC Smms 426Zs 764-0 Czteroosiowa platforma typu 426Za, wykorzystywana do przewozu blachy stalowej w kręgach. Wagon produkowany w latach 1984-1989 przez fabrykę wagonów w Świdnicy.
W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie plików: 'PRODUKTY/PRODUCTS' z działu WSZYSTKO RAZEM oraz 'SAM Y25 bogey 426' z działu INNE.


A four-axle platform 426Za type, used for the transport of steel coils. Wagon produced in the years 1984-1989 by the wagon factory in Swidnica.
The package contains almost all required elements. Please download also: 'PRODUKTY/PRODUCTS' from the ALL TOGETHER section of download and 'SAM Y25 bogey 426' files from the OTHERS section of download.
PKPC Smms 426Za 023-1 27.05.16 camry2 TRS2006+ 4148 0 --
PKPC Smms 426Za 023-1 Czteroosiowa platforma typu 426Za, wykorzystywana głównie do przewozu kęsisk, blachy, profili hutniczych. Wagon produkowany w latach 1984-1989 przez fabrykę wagonów w Świdnicy.
W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie wszystkich plików z działu WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER oraz 'SAM Y25 bogey 426' z działu Inne/Others.


A four-axle platform 426Za type, used for the transport of slabs, sheet metal, steel profiles. Wagon produced in the years 1984-1989 by the wagon factory in Swidnica.
The package contains almost all required elements. Please download all the files from the WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER section of download and 'SAM Y25 bogey 426' file from the Inne/Others section of download.
PKPC Smms 426Zs 105-6 08.04.16 camry2 TRS2006+ 4488 0 --
PKPC Smms 426Zs 105-6 Czteroosiowa platforma typu 426Za, wykorzystywana do przewozu blachy stalowej w kręgach. Wagon produkowany w latach 1984-1989 przez fabrykę wagonów w Świdnicy.
W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie plików: 'PRODUKTY/PRODUCTS' z działu WSZYSTKO RAZEM oraz 'SAM Y25 bogey 426' z działu INNE.


A four-axle platform 426Za type, used for the transport of steel coils. Wagon produced in the years 1984-1989 by the wagon factory in Swidnica.
The package contains almost all required elements. Please download also: 'PRODUKTY/PRODUCTS' from the ALL TOGETHER section of download and 'SAM Y25 bogey 426' files from the OTHERS section of download.
PKPC ST44-282 Południowy Zakład Spółki 16.10.15 camry2 TRS2006 - TS2012 5223 0 --
PKPC ST44-282 Południowy Zakład Spółki Ciężka lokomotywa spalinowa typu M62 z napędem spalinowo-elektrycznym, wyposażona w dwusuwowy, dwunastocylindrowy, widlasty, turbodoładowany silnik typu 14D40 produkcji zakładów w Kołomnie o mocy 2000 KM. Ten egzemplarz wyprodukowany został w 1973 roku, przez Fabrykę Lokomotyw w Woroszyłowgradzie, obecnie należy do PKP Cargo, Południowy Zakład Spółki w Katowicach.

Paczka zawiera wszystkie składniki, niezbędne do poprawnego działania modelu w grze.

UWAGA! Model NIE działa poprawnie w T:ANE, pełne efekty dźwiękowe dostępne tylko w wersjach gry od TRS2006 do TS2012.


Heavy diesel locomotive type M62 with diesel-electric drive, equipped with two-stroke, twelve-cylinder, V, turbocharged engine type 14D40 production plants in Kolomna with capacity of 2,000 hp. This item was manufactured in 1973 by a locomotive factory in Woroszylowgrad, now belongs to the PKP Cargo, Southern Company's Plant in Katowice.

The pack contains all the ingredients necessary for the proper functioning model in the game.

WARNING! The model not suitable for T:ANE, full sound experience only in versions of the game from the TRS2006 to the TS2012.
PKPC Sggmrss-K 627Za 002-6 24.07.15 camry2 TS2009+ 5005 0 --
PKPC Sggmrss-K 627Za 002-6 Przegubowa platforma bez podłogi typu 627Za, przeznaczona do transportu kontenerów lub samochodowych nadwozi wymiennych. Dla PKP Cargo, wagony te wyprodukowane były w roku 2010 przez fabrykę EKK Wagon w Ostrowie Wielkopolskim.
Model posiada innowacyjne, podłączalne sprzęgi. Do poprawnego działania wagonu, niezbędne jest pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików: PNT - Towary i PRODUKTY, z działu Inne plików: SAM 25TN bogey v1 i SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1 oraz z działu FMA plików: 30ft tank containers i FMA2 container set.


The articulated platform without floor 627Za type, designed for the transport of containers or automotive swap bodies. For PKP Cargo, these wagons were manufactured in 2010 by the factory EKK Wagon in Ostrow Wielkopolski.
The model is equipped with innovative, connectable couplers. For proper operation, it is necessary to download the files PCS - Products and PRODUCTS from the ALL TOGETHER section of download nad SAM 25TN bogey v1 and SAM Freight carriage bogsound v1 files from the Others section of download and 30ft tank containers and FMA2 container set files from the FMA section of download.
CTL Zaces 435Ra 590-7 St.Bierawa 02.06.15 samplaire TRS2006+ 7453 0 --
CTL Zaces 435Ra 590-7 St.Bierawa Wagon cysterna typu 435Ra, seria Zaces przewoźnika CTL.
Paczka zawiera wszystkie niezbędne elementy.

[AKTUALIZACJA 02.06.2015]
- teraz kompatybilny również z T:ANE

A 435Ra tpe carriage series Zaces by CTL.
The package contains all the required elements.

[UPDATE 02.06.2015]
- now also T:ANE compatible
PKPC Uaai 609Za 549-1 12.05.15 camry2 TRS2006+ 5226 0 --
PKPC Uaai 609Za 549-1 Platforma z obniżoną przestrzenią ładunkową typu 609Za, przeznaczona do transportu ciężkich ładunków przemysłowych o przekroczonej skrajni. Wagony te produkowane były w latach 1974-1977 przez fabrykę KONSTAL w Chorzowie.
Model posiada innowacyjne, podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie pliku: PNT - Towary z działu WSZYSTKO RAZEM.

[AKTUALIZACJA 09.06.2015]
Teraz model jest w pełni kompatybilny od TRS2006 do T:ANE.


Depressed center flatcars, 609Za type, designed to transport heavy industrial loads exceeded gauge. These wagons were produced in the years 1974-1977 by the factory KONSTAL Chorzow.
The package contains almost all required elements.
Please download also: PCS - Products from the ALL TOGETHER section of download.

[UPDATE 09.06.2015]
Now, the model is fully compatible from TRS2006 to T:ANE.
INKOM Eaos B553W 145-2 15.04.15 camry2 TRS2006+ 3480 0 --
INKOM Eaos B553W 145-2 Węglarka typu B553W do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.


An open-top boxcar, type B553W for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
PKPC Eaos 430Wa 580-9 10.03.15 camry2 TRS2006+ 3758 0 --
PKPC Eaos 430Wa 580-9 Wagon węglarka typu 430Wa do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne, podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie plików: PNT - Towary i PRODUKTY z działu WSZYSTKO RAZEM.


An open-top boxcar, type 430Wa for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements.
Please download also: PCS - Products and PRODUCTS from the ALL TOGETHER section of download.
PKPC Sgs 412ZGn 848-7 09.02.15 camry2 TRS2006+ 4081 0 --
PKPC Sgs 412ZGn 848-7 Platforma typu 412Z-Gn do przewozu kontenerów i nadwozi wymiennych. Model posiada innowacyjne, podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie plików:
PNT - Towary i PRODUKTY z działu WSZYSTKO RAZEM.Flat wagon, 412Z-Gn type for ISO containers and swap bodies. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements.
Please download also:
PCS - Products and PRODUCTS from the ALL TOGETHER section of download.
CDC Eas 9-107.4 848-7 10.01.15 camry2 TRS2006+ 4474 0 --
CDC Eas 9-107.4 848-7 Węglarka typu 9-107.4 do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.


An open-top boxcar, type 9-107.4 for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
NACCO Eaos 595 030-1 27.12.14 camry2 TRS2006+ 3326 0 --
NACCO Eaos 595 030-1 Węglarka typu 595 do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.

An open-top boxcar, type 595 for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
GATXP Zas 452R 082-1 St.Ostróda 21.11.14 camry2 TRS2006+ 6292 0 --
GATXP Zas 452R 082-1 St.Ostróda Cysterna typu 452R przeznaczona do przewozu produktów naftowych.
Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku PNT - Towary.

AKTUALIZACJA 27.11.2014
Niewielka korekta w nasyceniu tekstur.


Type 452R tanker designed to carry petroleum products.
The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products file from the ALL TOGETHER section of download.

UPDATE 27.11.2014
A small correction in saturation textures.
PKP Uahs(RRh) 406R 534-5 St. Dębica 07.09.14 camry2 TRS2006+ 4332 0 --
PKP Uahs(RRh) 406R 534-5 St. Dębica Cysterna typu 406R przeznaczona do przewozu produktów naftowych, stylizowana na lata 70. XX wieku.
Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku PNT - Towary.

Type 406R tanker designed to transport petroleum products, stylized 70s of the twentieth century.
The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products file from the ALL TOGETHER section of download.
PKPC Eaos R462W 829-5 16.07.14 camry2 TRS2006+ 3795 0 --
PKPC Eaos R462W 829-5 Węglarka typu R462W do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku PRODUKTY. Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.

An open-top boxcar, type R462W for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PRODUCTS file from the ALL TOGETHER section of download.
Dodatki innych kolegów/My other friends' assets
SK-ZOS Eaos 5300 107-3 R462W 12.04.19 camry2 TRS2006+ 2263 0 --
SK-ZOS Eaos 5300 107-3 R462W Wagon R462 w malowaniach słowackiego ZOS Zvolen.
Paczka zawiera wszystkie składniki, niezbędne do poprawnego działania modelu w grze.

R462W freight wagon in slovakian ZOS Zvolen's paitings.
The pack contains all the ingredients necessary for the proper functioning model in the game.
PKPC ET22-1179 Północy Zakład Spółki 27.09.18 camry2 TRS2006+ 4900 0 --
PKPC ET22-1179 Północy Zakład Spółki Ciężka lokomotywa towarowa ET22-1179 w malowaniu PKP Cargo.
Paczka zawiera wszystkie składniki, niezbędne do poprawnego działania modelu w grze.


Heavy cargo train ET22-1179 in PKP Cargo's painting.
The pack contains all the ingredients necessary for the proper functioning model in the game.


Autor 3D i poprawek: Bzyk
Tekstury: Julin
PKP Eamos 401Zk 293-7 st.Chrzanow 25.02.16 samplaire TRS2004+ 4219 0 --
PKP Eamos 401Zk 293-7 st.Chrzanow Wagon węglarka typu 401Zk serii Eamos. Przeróbka wagonu 401Ze

W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
z działu WSZYSTKO RAZEM.

[AKTUALIZACJA 25.02.2016]:
- dorbne zmiany w wyglądzie

Autor: samplaire
Repaint: Bizon97


A coal wagon carriage of type 401Zk series Eamos. This wagon is a modified 401Ze type wagon.

The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
from the ALL TOGETHER section.

[UPDATE 25.02.2016]:
- minor looks tweaks


Author: samplaire
Reskin: Bizon97
PKP Eams 401Zl 589-9 St.Medyka 08.01.16 samplaire TRS2004+ 4005 0 --
PKP Eams 401Zl 589-9 St.Medyka Wagon Eams, typ 401Zl, przeróbka wagonu 401Z.


W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
z działu WSZYSTKO RAZEM.

Autor: samplaire
Repaint: Bizon97


The Eams carriage, type 401Zl, this is a version of the 401Z platform carriage.

The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
from the ALL TOGETHER section.


Autor: samplaire
Reskin: Bizon97
Dwie platformy typu 412Za-Gn 11.03.15 camry2 TRS2006+ 4026 0 --
Dwie platformy typu 412Za-Gn Dwie platformy typu 412Za-Gn do przewozu kontenerów i nadwozi wymiennych. Modele posiadają innowacyjne, podłączalne sprzęgi.
W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonów w grze. Proszę o pobranie plików: PNT - Towary i PRODUKTY z działu WSZYSTKO RAZEM.

AKTUALIZACJA: [11.03.2015] Sebastianeq, wykonał ponownie swoje reskiny, używając siatek 3D od camry2. Modele nadpiszą poprzednie wersje.


Two flat wagons, 412Za-Gn type for ISO containers and swap bodies. The models is equipped with innovative connectable couplers.
The package contains almost all required elements. Please download also: PCS - Products and PRODUCTS from the ALL TOGETHER section of download.

UPDATE: [11.03.2015] Sebastianeq has done it again, use the 3d of camry2. The models will replace previous versions.


Autor 3D: camry2
Tekstury: sebastianeq
PKP Sggmmrss-K 627Za 016-6 st. Gdynia Port 09.03.15 samplaire TRS2006+ 3957 0 --
PKP Sggmmrss-K 627Za 016-6 st. Gdynia Port Nowoczesny 2 częściowy wagon platforma PKP Cargo Sggmmrss do przewozu kontenerów.

W paczce znajduje się wszystko (oprócz zależności wbudowanych w grę) potrzebne do poprawnego działania. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku PRODUKTY. Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.

3D : samplaire
2D: sebastianeq

A modern Polish 2 part container platform carriage PKP Sggmmrss.

The package contains all items (besides the ones built in the game) which are required for the carriage to work. Please, download also the PRODUCTS file from the ALL TOGETHER section of download.

Without them the carriage won't work.
REMIK Zestaw Tuneli/REMIK Tunnel Set 06.03.15 samplaire TS2009+ 5292 0 --
REMIK Zestaw Tuneli/REMIK Tunnel Set Zestaw tuneli oferujący szeroki wybór konstrukcji.

Autor: REMIK

A set of tunnels featuring a wide range of versions.

Author: REMIK
MOST KOLEJOWY NAD MARTWĄ WISŁĄ/A RAILWAY BRIDGE ABOVE THE MARTWA WISLA 08.09.14 samplaire TS2009+ 5328 0 --
MOST KOLEJOWY NAD MARTWĄ WISŁĄ/A RAILWAY BRIDGE ABOVE THE MARTWA WISLA Autor: Remik

MOST KOLEJOWY NAD MARTWĄ WISŁĄ powstał w 1905 roku.
Kompletna przeprawa mostowa, wybudowana w 1905r przez Martwą Wisłę w Gdańsku obejmująca: most obrotowy,
dwa przęsła kratowe (lekko różniące się od siebie), filary i przyczółki mostowe oraz nastawnię (wg stanu na rok 2007). Oprócz tego wszystkie
elementy występują pojedynczo i można je dowolnie konfigurować w innych ustawieniach. Powstało też na bazie
konstrukcji mostu parę elementów fikcyjnych (filar, przyczółek, most blachownicowy i kratowy z jazdą górą).
Most obrotowy używa toru: SAM Track - bridge L300, 4.8m check rail <kuid:132952:100729> , ale z możliwością
podmiany na własne 'widzimisię'. Nastawnia posiada skromny widok nocny.Do mostów z bramkami trakcyjnymi
pasują dowolne wysięgniki &quot;pl&quot;. Wszystkie obiekty scenery, spline i trackside zaczynają się od literek &quot;PL&quot;.
Autorem zdjęć mostu jest kol. Bazler71, nastawni Ernie S.
Miłego użytkowania.


Author: Remik

A RAILWAY BRIDGE ABOVE THE MARTWA WISLA built in 1905
This is a real bridge complex built in 1905 in Gdansk above the Dead Vistula. All the elements exist as one object or you can use separate elements to build your own version. The model represents the state of the bridge in 2007. There are some fictious elements based on the real ones in the package. The set uses the SAM Track - bridge L300, 4.8m check rail <kuid:132952:100729> available separately in the Tory/Tracks section of download or on the DLS but you can exchange it with your own desired track. The signal box is featuring a night view. Electrified bridges are compatible with other Polish catenary elements. All the elements&#39;s names start with PL. The bridges photos are by Bazler71, signal box photos by Ernie S.
Enjoy!
Sebastianeq: Zestaw 8 repaintów wagonów 412Z Sgs 18.08.14 samplaire TRS2004+ 4879 0 --
Sebastianeq: Zestaw 8 repaintów wagonów 412Z Sgs Wagony platformy typu 412Z, serii Sgs do przewozu kontenerów, należące do PCC Intermodal i PKP Cargo. Zestaw 8 repaintów wykonał Sebastianeq. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonów w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku PRODUKTY. Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.

AKTUALIZACJA: [18.08.2014] Modele zostały poddane przebudowie przez co są bardziej wydajne w grze.


Platforms type 412Z, Sgs series, container chassis belonging to PCC Intermodal and PKP Cargo. Set of 8 repaints made by Sebastianeq. The package contains almost all required elements. Please, download also the PRODUCTS file from the ALL TOGETHER section of download.

UPDATE: [18/08/2014] The models has undergone reconstruction which makes it more efficient in the game.
PKP 602Z 24.05.14 samplaire TS2009+ 5154 0 --
PKP 602Z Autor: Remik
Author: Remik

Tekstury: Groch
Textures: Groch


Wagon specjalny typu 602Z,
do przewozu ciężkich ładunków przemysłowych o przekroczonej skrajni i ciężkich urządzeń energetycznych.
Rok budowy: 1960
Długość: 23,24m
Masa : 47500 kg
V max : 80km/h

[AKTUALIZACJA 24.05.2014]
- Poprawiony wózek.

A special platform carriage type 602Z, made for PKP (Polish National Rail) in 1960,
to transport heavy and oversized loads and transformers.
Lenght: 23,24m
Weight: 47500kg
V max : 80km/h

[UPDATE 24.05.2014]
- The bogey was updated.
Transformatory scenery dla TS12+/Transformers scenery TS12+ compatible 22.05.14 samplaire TS12+ 4024 0 --
Transformatory scenery dla TS12+/Transformers scenery TS12+ compatible Autor: Remik
Author: Remik

Transformatory scenery

Transformers as scenery objects.
Transformatory scenery dla TRS2006+/ 22.05.14 samplaire TRS2006+ 3436 0 --
Transformatory scenery dla TRS2006+/ Autor: Remik
Author: Remik

Transformatory scenery

Transformers as scenery objects.
Ładownia dla wagonu 602Z wersja TS12+/602Z Wagon Ramp TS12+ version 22.05.14 samplaire TS12+ 3682 0 --
Ładownia dla wagonu 602Z wersja TS12+/602Z Wagon Ramp TS12+ version Autor: Remik
Author: Remik


Paczka zawiera
1.Dwie Ładownie:
- PL CDK Ladownia niewidoczna_Transformatory
- PL CDK Ladownia widoczna_Transformatory
Można je skonfigurować: produkuje transformatory v1 i v2
Konsumuje : zwój stali i zwój stali nowoczesny
Wersja "widoczna" zawiera mały plac ładunkowy, na którym pojawiają
się widoczne transformatory.
2.Produkty:
PCS - Transformator v1
PCS - Transformator v2

Elementy dostosowane do PNT. Paczka zawiera wszystkie potrzebne elementy.The package contains:
1. Two ramps:
- PL CDK Ladownia niewidoczna_Transformatory
- PL CDK Ladownia widoczna_Transformatory
You can configure them to produce transformers v1 and v2
It consumes: PCS Steel Coil and PCS Steel Coil Modern
The 'widoczne' version features a place where ready transformers appear.
2. Products:
- PCS - Transformer 1
- PCS - Transformer 2

All the elements are PCS (Polish Commodity Standard) compatible. The package contains all the required elements.
Ładownia dla wagonu 602Z wersja TRS2006+/602Z Wagon Ramp TRS2006+ version 22.05.14 samplaire TRS2006+ 3354 0 --
Ładownia dla wagonu 602Z wersja TRS2006+/602Z Wagon Ramp TRS2006+ version Autor: Remik
Author: Remik


Paczka zawiera
1.Dwie Ładownie:
- PL CDK Ladownia niewidoczna_Transformatory
- PL CDK Ladownia widoczna_Transformatory
Można je skonfigurować: produkuje transformatory v1 i v2
Konsumuje : zwój stali i zwój stali nowoczesny
Wersja "widoczna" zawiera mały plac ładunkowy, na którym pojawiają
się widoczne transformatory.
2.Produkty:
PCS - Transformator v1
PCS - Transformator v2

Elementy dostosowane do PNT. Paczka zawiera wszystkie potrzebne elementy.The package contains:
1. Two ramps:
- PL CDK Ladownia niewidoczna_Transformatory
- PL CDK Ladownia widoczna_Transformatory
You can configure them to produce transformers v1 and v2
It consumes: PCS Steel Coil and PCS Steel Coil Modern
The 'widoczne' version features a place where ready transformers appear.
2. Products:
- PCS - Transformer 1
- PCS - Transformer 2

All the elements are PCS (Polish Commodity Standard) compatible. The package contains all the required elements.
DB Gms 30 Oppeln 221-122 Persil 10.01.14 samplaire TRS2004+ 3782 0 --
DB Gms 30 Oppeln 221-122 Persil Niemiecki wagon typu Gms 30 Oppeln zbudowany w 1938r - w barwach prywatnych dawnego RFN. To historyczny model z III epoki. Model posiada otwierane drzwi okraszone dźwiękiem.

W paczce znajduje się wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu między innymi dedykowany produkt - stos skrzyń Persil.

3D: samplaire
Reskin: looksek


A German Gms 30 Oppeln wagon built in 1938 - this model shows the wagon in the former West German private colours. This is a historical one from III era. The model has openable doors featuring a door sound.

There is everything required for the wagon to work properly int he package. There is a dedicated product for the wagon - a stack of Persil crates.

3D: samplaire
Reskin: lookseek
BZ DBSRP Eacs 048-0 CFR/E St.Gliwice Sosnica 16.09.13 samplaire TRS2006+ 4602 0 --
BZ DBSRP Eacs 048-0 CFR/E St.Gliwice Sosnica Wagon Eacs DBSRP. Autorem jest MKBzyk02

Paczka zawiera wszystkie elementy niezbędne do poprawnego działania wagonu.

[AKTUALIZACJA 15.09.2013]
- lżejsze towary masowe wypełniają wagon, cięższe ładują do połowy
- dodana możliwość założenia na wagon plandeki. Plandeka w paczce.


An Eacs carriage - BDSRP. The author is MKBzyk02.


The package contains all the required elements.

[UPDATE 15.09.2013]
- heavy bulk load fills half of the wagon while lighter load fills the whole space.
- a possibility to cover the wagon with a tarpaulin added. The tarpaulin is icluded in the package.
CD 122.015-1 29.07.13 samplaire TRS2006+ 4571 0 --
CD 122.015-1 Lokomotywa czeskich kolei CD - CD 122.015-1. Paczka zawiera wszystkie elementy niezbędne do poprawnego działania lokomotywy.

Autor: KilanZiom
Reskin: PKP94


A Czech CD locomotive CD 122.015-1. The package contains all the required elements for the locomotive to function properly.

Author: KilanZiom
Reskin: PKP94
PKP94 Wnętrze wagonu 2kl PR/PKP94 2class car interior 06.04.13 samplaire TRS2004+ 5362 0 --
PKP94 Wnętrze wagonu 2kl PR/PKP94 2class car interior Wnętrze do wagonów serii B10nou dla Przewozów Regionalnych.

Autor 3D: Usz
2D i poprawki: PKP94

A 2nd class PR (Przewozy Regionalne) B10nou car interior.

Author: Usz
2D and modifications PKP94
QBO Budka Parkingowa/QBO Parking Place Guard Shed 10.03.13 samplaire TRS2004+ 3157 0 --
QBO Budka Parkingowa/QBO Parking Place Guard Shed Budka parkingowa.

Autor: Traxx95

A parking place shed.

Author: traxx95
KZS Tor śnieg 3D/KZS Track Snow 3D 07.03.13 samplaire TS2009+ 3766 0 --
KZS Tor śnieg 3D/KZS Track Snow 3D Repaint mojego toru - wersja zimowa - używany, zardzewiały

Autor: Magnus83

A reskin of my track - winter versions - shiny, rusty.

Author: Magnus83
FMA
FMA Flour Mill 01 16.11.15 camry2 TRS2004 SP4 4419 0 --
FMA Flour Mill 01 Młyn 01.
UWAGA, dodatek ten jest wbudowany w wersję gry TS2012 i nie należy go nadpisywać.

Flour Mill 01.
NOTE, the addition of a built-in version of the game TS2012 and should not be overwritten.
FMA Industrial shed09 16.11.15 camry2 TRS2004 SP4 4728 0 --
FMA Industrial shed09 Hala przemysłowa 09.

Industrial shed 09.
FMA Meirama A Coruna 16.11.15 camry2 TS2009 3905 0 --
FMA Meirama A Coruna Dworzec Meirama w prowincji A Coruna w Hiszpanii.

Meirama Station near A Coruna in Spain.
FMA Repair sheds 16.11.15 camry2 TS2009 4694 0 --
FMA Repair sheds Zestaw trzech hal naprawczych.

A set of three repair sheds.
FMA Ret wall w11 16.11.15 camry2 TS2010 SP4 5135 0 --
FMA Ret wall w11 Mur oporowy z ulicą.

Retaining wall with the street.
FMA Retainingwall 11 12 13 16.11.15 camry2 TS12 5542 0 --
FMA Retainingwall 11 12 13 Mur oporowy w trzech wersjach.

Retaining Wall in three versions.
FMA Shed61 16.11.15 camry2 TRS2004 SP4 4412 0 --
FMA Shed61 Szopa metalowa 61.

A metal shed 61.
FMA Street 42 w8 16.11.15 camry2 TS2010 SP4 4479 0 --
FMA Street 42 w8 Ulica 42 w8.

Street 42 w8.
FMA2 trucks and trailers set 13.07.15 camry2 TS2009+ 5945 0 --
FMA2 trucks and trailers set Zestaw różnych ciągników siodłowych i naczep do przewozu kontenerów. W paczce znajdują się prawie wszystkie potrzebne składniki.
Do poprawnego działania zestawu należy pobrać z DLS plik: 'Truck intermodal tractor 01' <kuid2:68213:29109:2>, którego autorem jest Dinorius_Redundicus.
Korzystając z wyszukiwarki na DLSie, do odnalezienia tego pliku konieczne jest zaznaczenie kratki przy TRS2004.

A set of various tractors and semi-trailers for transport of containers. The package includes nearly all of the necessary ingredients.
For proper operation, please download the DLS file: 'Truck intermodal tractor 01' <kuid2:68213:29109:2>, whose author is Dinorius_Redundicus.
Use the search box at the Download Station, to find the file you need to click the box at the TRS2004.
FMA2 container set 13.07.15 camry2 TS2009+ 5827 0 --
FMA2 container set Zestaw różnych kontenerów i nadwozi wymiennych o długościach 20, 30 i 45 stóp w wersjach scenery i produkt. W paczce znajdują się wszystkie potrzebne składniki.


A set of different containers and swap bodies with lengths of 20, 30 and 45 feet in scenery and product versions. The package contains all the required elements.
30ft tank containers 15.05.15 camry2 2009+ 4672 0 --
30ft tank containers Zestaw kontenerów zbiornikowych o długości 30 stóp w różnych malowaniach. W paczce znajdują się dwie wersje, scenery i produkt.


A set of 30ft tank containers in a variety of different paintings. In the package there are two versions, scenery and the product.
Infrastruktura/Infrastructure
SAM Slupek hektometrowy STARY/SAM Hectometer Post OLD 22.03.17 samplaire TS2009+ 4337 0 --
SAM Slupek hektometrowy STARY/SAM Hectometer Post OLD Słupek hektometrowy z ledwo widocznym napisem. Trackside.

A hectometer post with a barely seen numbers. Trackside.


Original concept &amp; script by ChWerwick. Thank you!
RBach SAM Brama Sygnałowa i semafory podwieszane RBach/SAM Signal Gantry & Signals 27.05.15 samplaire TRS2004+ 5074 0 --
RBach SAM Brama Sygnałowa i semafory podwieszane RBach/SAM Signal Gantry & Signals Brama sygnałowa ze stacji Gorzów Wlkp. Bramka jest nietypowa ze względu na wymiary, dlatego wymaga dedykowanego zestawu sygnałów, które pasują WYŁĄCZNIE do niej. Semafory zostały przygotowane przez RBacha (ogromne podziękowania!). Wszystkie potrzebne elementy znajdują sie w paczce. Semafory zgodne skryptowo i konfiguracyjnie z sygnalizacją v3 Erniego.

[AKTUALIZACJA 27.05.2015]
- paczka zawiera wszystko niezbędne do działania zestawu
- teraz kompatybilne także z T:ANE

This is a signal gantry found in Gorzow Wlkp. station in Poland. This is a unique signal gantry (not typical dimensions) and thus requiring a dedicated set of signals which fit this gantry only. The semaphores are made by RBach (Thank You very much!). This pack contains all the required parts. The signals are compatible with the Ernie&#39;s v3 signals.

[UPDATE 27.05.2015]
- the package contains all the required elements.
- now also T:ANE compatible
SAM Tablice Hektometrowe v1-6 /AM Hectometer boards v1-6 26.05.15 samplaire TS2009+ 4959 0 --
SAM Tablice Hektometrowe v1-6 /AM Hectometer boards v1-6 Zaprojektowane do współpracy z polską siecią Chestera, Zgred07, RBacha i TGBBF11 (od pewnego czasu sieć TGBBF11 jest srednio kompatybilna). Która do którego elementu - czytaj w opisie widocznym w CMP.

[Aktualizacja 25.05.2015]
- teraz kompatybilne także z T:ANE

Designed to work with Polish catenary elements by Chester, Zgred07, RBach and TGBBF11 (curent TGBBF11 elements don&#39;t fit my boards 100%). Which is which - please read in the description in CMP.

[UPDATE 25.05.2015]
- now also T:ANE compatible
SAM Buffer stop 2 + Z1 24.04.15 samplaire TRS2004+ 4270 0 --
SAM Buffer stop 2 + Z1 The sam kozioł oporowy, który można znaleźć w tej sekcji downloadu, teraz ze wskaźnikiem Z1

The same buffer v2 which you can find in this download station now featuring a Z1 sign
SAM Kozioł Oporowy 3/SAM Buffer Stop 3 21.05.14 samplaire TRS2004+ 5235 0 --
SAM Kozioł Oporowy 3/SAM Buffer Stop 3 Betonowy kozioł oporowy z poduszką z tłucznia.

A concrete buffer stop.
SAM zejście peronowe Jarocin/SAM Platform Exit Jarocin, Poland 04.11.13 samplaire TRS2004+ 4310 0 --
SAM zejście peronowe Jarocin/SAM Platform Exit Jarocin, Poland Zejście peronowe z Jarocina.

A platform exit from Jarocin in Poland.
SAM Kozioł Oporowy 2 RUINA x7/SAM Buffer stop 2 RUINED x7 19.08.13 samplaire TRS2004+/TS2009+ 4654 0 --
SAM Kozioł Oporowy 2 RUINA x7/SAM Buffer stop 2 RUINED x7 Kozioł oporowy w 7 wersjach ruiny.

W paczce są 2 installery - pod TRS2004+ oraz pod TS2009+


7 versions of a ruined buffer stop

The package consists of 2 installers - one is TRS2004+ compatible and the other - TS2009+.
SAM Tablica z nazwą stacji 3/SAM station name board 3 11.08.13 samplaire TRS2004+ 4251 0 --
SAM Tablica z nazwą stacji 3/SAM station name board 3 Tablica z nazwą stacji. Pasuje do moich tablic z numerem peronu. Posiada widok nocny.

A station name board featuring a night view. It fits my Platform Number Boards.
SAM Kozioł Oporowy 2/SAM Buffer stop 2 07.08.13 samplaire TRS2004+ 5036 0 --
SAM Kozioł Oporowy 2/SAM Buffer stop 2 Kozioł oporowy z lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie.

A buffer stop from Szczecin Wzgorze Hetmanskie locomotive depot.
SAM EET Gablota Peronowa/SAM EET Platform Glas Case 17.06.13 samplaire TRS2004+ 5125 0 --
SAM EET Gablota Peronowa/SAM EET Platform Glas Case Gablota peronowa.

Autor KilanZiom
Reskin: samplaire

A platform glass case

Author: KilanZiom
Reskin: samplaire
SAM Tablice z numerem peronu/SAM Platform Number Boards 13.04.13 samplaire TRS2004+ 5131 0 --
SAM Tablice z numerem peronu/SAM Platform Number Boards 5 tablic z numerem peronu. Posiadają widok nocny.

5 platform number boards featuring night view.
SAM Podklady duzy stos v2/SAM Sleepers big stack v2 08.02.13 samplaire TRS2004+ 6117 0 --
SAM Podklady duzy stos v2/SAM Sleepers big stack v2 Duży stos podkładów drewnianych jako obiekt otoczenia.

A big wooden sleepers stack as a scenery object.
SAM Podklady duzy stos v1/SAM Sleepers big stack v1 08.02.13 samplaire TRS2004+ 6508 0 --
SAM Podklady duzy stos v1/SAM Sleepers big stack v1 Duży stos podkładów drewnianych jako obiekt otoczenia.

A big wooden sleepers stack as a scenery object.
SAM Sygnał DO/SAM Signal DO 22.11.12 samplaire TRS2004+ 4695 0 --
SAM Sygnał DO/SAM Signal DO Sygnał DO (tarcza stawiana przed tarczą zatrzymania w odległości hamowania) w 3 wersjach:
- z metalowym słupem
- z betonowym słupem
- bez słupa

A D0 (you place this signal ahead of a stopping signal (the distance is the distance of train stopping) Polish signal in 3 versions:
- with a metal pole
- with a concrete pole
- without a pole
SAM Mały zestaw przejazdowy/SAM Small railway crossing set 12.08.12 samplaire TRS2004+ 6904 0 --
SAM Mały zestaw przejazdowy/SAM Small railway crossing set Mały zestaw przejazdowy:
- Szlaban pojedynczy 6m, lewy i prawy, wersje animowane (działaja na skrypcie Erniego Souchaka,powstały przy wielkiej pomocy Wujka 082 (wujekczarls) - serdecznie dziękuję! )
- Szlaban pojedynczy 6m, lewy i prawy, wersje statyczne (zamknięte)
- same pudła lewe i prawe mechanizmów jako szlabany zdewastowane
- znak drogowy 'rogatka uszkodzona'

W tej samej sekcji downloadu można znaleźć Krzyże św. Andrzeja dla pieszych.


A small railway crossing set:
- A single lane railroad barrier 6m, left and right, animated versions (they work using the Ernie Souchak's script, the versions were made in the cooperation with Wujek 082 (wujekczarls). A big thank you!)
- A single lane railroad barrier 6m, left and right, static, closed
- Mechanism boxes left and right as a damaged (wrecked) barrier
- a road sign 'Barrier damaged'

Please note, there are railway crossing crosses for pedastrians in this very download section.
SAM Zestaw naprawczy torowiska/SAM Track Repair Kit 28.07.12 samplaire TRS2004+ 6711 0 --
SAM Zestaw naprawczy torowiska/SAM Track Repair Kit Obiekty otoczenia te same, które można znaleźć w towarze na wagony PNT Zestaw naprawczy torowiska/PCS Track Repair Kit (dział Towar). Każdy element jest osobnym dodatkiem:
- stos szyn
- stosy podkładów
- skrzynia narzędziowa
- skrzynia ze śrubami
- płytki żeberkowe na palecie

Scenery objects, the same as you can find in my comodity called PNT Zestaw naprawczy torowiska/PCS Track Repair Kit (Products section). Each element ius a separate asset:
- rails stack
- sleepers stacks
- a tool box
- a box with screws
- fasteners on a pallet.
SAM Zejście Peronowe Warszawa Falenica/SAM Platform Exit Warsaw Falenica, Poland 02.06.12 samplaire TRS2004+ 4816 0 --
SAM Zejście Peronowe Warszawa Falenica/SAM Platform Exit Warsaw Falenica, Poland Zejście peronowe z Warszawy Falenicy. Posiada widok nocny.

A platform exit from Warsaw Falenica station. It features a night view.
SAM Zakończenie torów/SAM Buffer stop 26.04.12 samplaire TRS2004+ 7139 0 --
SAM Zakończenie torów/SAM Buffer stop Zakończenie torów. Posiada widok nocny.

A buffer stop featuring a night view.
SAM Tablica z nazwą/SAM Name Board 24.04.12 samplaire TRS2004+ 4512 0 --
SAM Tablica z nazwą/SAM Name Board Tabliczka jak ze stacji Toruń Wschodni, ale ze zmienialną nazwą

A name board like from Torun Wschodni station but with an editable name.
SAM Tablica z nazwą Toruń Wsch/SAM Name Board Torun Wsch Poland 24.04.12 samplaire TRS2004+ 4574 0 --
SAM Tablica z nazwą Toruń Wsch/SAM Name Board Torun Wsch Poland Tabliczka ze stacji Toruń Wschodni

A name board from Torun Wschodni station
Inne/Others
Pomost inspekcyjny 20.01.19 camry2 T:ANE SP3 2575 0 --
Pomost inspekcyjny Pomost inspekcyjny.

Inspection platform.


Autor 3D: camry2
Tekstury: camry2
Wyposażenie lokomotywowni 1 10.06.18 camry2 T:ANE 4440 0 --
Wyposażenie lokomotywowni 1 Pierwsza paczka z wyposażeniem lokomotywowni.

The first package with equipment for the depot hall.

Autor 3D: camry2
Tekstury: camry2
Zrębki drewniane 23.01.18 camry2 TRS2009+ 3564 0 --
Zrębki drewniane Zrębki drewniane w sześciu różnych wersjach. Dotatek typu scenery.

Stacks of woodchips in six different versions, scenery type.


Autor 3D: Qdaty
Tekstury: Podlesky
Wózki torowe 23.01.18 camry2 TRS2009+ 3894 0 --
Wózki torowe Zestaw trzech wózków torowych w różnych wykonaniach. Dodatek typu trackside.

A set of three track trolley in various designs. Trackside type.


Autor 3D: camry2
Tekstury: Podlesky
Wózek torowy 1 06.12.17 camry2 2009+ 3844 0 --
Wózek torowy 1 Wózek torowy, jakich wiele w lokomotywowniach czy wagonowniach. Dotatek typu scenery.

Track trolley, many in the railway workshop, scenery type.


Autor 3D: camry2
Tekstury: camry2
Sterty buraków cukrowych 03.12.17 camry2 TRS2006+ 3743 0 --
Sterty buraków cukrowych Sterty buraków cukrowych w sześciu różnych wersjach. Dotatek typu scenery.

Stacks of sugar beet in six different versions, scenery type.


Autor 3D: Qdaty
Tekstury: Podlesky
Bogey 7TNa 19.02.17 camry2 TRS2009+ 4808 0 --
Bogey 7TNa Trójosiowy wózek wagonu towarowego typu 7TNa.
Paczka zawiera wszystkie niezbędne składniki do poprawnego działania modelu.

A three-axle freight carriage bogey 7TNa type.
The package contains all required elements for the model to function properly.

Autor 3D: camry2
Tekstury: Podlesky
Wózek 7TNa 20.12.16 camry2 TRS2009+ 4435 0 --
Wózek 7TNa Trójosiowy wózek wagonu towarowego typu 7TNa.
Paczka zawiera wszystkie niezbędne składniki do poprawnego działania modelu.

A three-axle freight carriage bogey 7TNa type.
The package contains all required elements for the model to function properly.

Autor 3D: camry2
Tekstury: camry2
1xta bogey - pat3 17.09.16 camry2 TRS2006+ 4416 0 --
1xta bogey - pat3 Wózek dwuosiowy wagonu towarowego typu 1XTa v3.
Paczka zawiera wszystkie niezbędne składniki do poprawnego działania modelu.

A doubleaxle freight carriage bogey 1XTa type, v3.
The package contains all required elements for the model to function properly.

Autor 3D: Qcyk
Tekstury: Patrykos
SAM 25TN bogey v7 17.09.16 camry2 TRS2006+ 4154 0 --
SAM 25TN bogey v7 Wózek dwuosiowy wagonu towarowego typu 25TN, przystosowany do kursowania z prędkością 120 km/h.
Do poprawnego działania potrzebny jest plik: SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1, szukaj w tym dziale.

A doubleaxle freight carriage bogey 25TN type, suitable for speeds of 120 km/h.
Please download also the SAM Freight carriage bogsound v1 from this section of download.

Autor 3D: samplaire
Tekstury: Patrykos
SAM 25TN bogey v6 17.09.16 camry2 TRS2006+ 4029 0 --
SAM 25TN bogey v6 Wózek dwuosiowy wagonu towarowego typu 25TN, przystosowany do kursowania z prędkością 120 km/h.
Do poprawnego działania potrzebny jest plik: SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1, szukaj w tym dziale.

A doubleaxle freight carriage bogey 25TN type, suitable for speeds of 120 km/h.
Please download also the SAM Freight carriage bogsound v1 from this section of download.

Autor 3D: samplaire
Tekstury: Patrykos
SAM 25TN bogey v5 17.09.16 camry2 TRS2006+ 4059 0 --
SAM 25TN bogey v5 Wózek dwuosiowy wagonu towarowego typu 25TN, przystosowany do kursowania z prędkością 120 km/h.
Do poprawnego działania potrzebny jest plik: SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1, szukaj w tym dziale.

A doubleaxle freight carriage bogey 25TN type, suitable for speeds of 120 km/h.
Please download also the SAM Freight carriage bogsound v1 from this section of download.

Autor 3D: samplaire
Tekstury: Patrykos
SAM Y25 bogey 426 08.04.16 camry2 TRS2006+ 4606 0 --
SAM Y25 bogey 426 Wózek dwuosiowy wagonu towarowego typu Y25, graficznie przystosowany do platform typu 426Za.
W paczce jest wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu.

A doubleaxle freight carriage bogey Y25 type, graphically adapted to the type platforms 426Za.
The package contains all required elements for the model to function properly.


Autor 3D - samplaire
Tekstury - camry2
Wózek 26-2.8 v5 01.04.16 camry2 TRS2006+ 3853 0 --
Wózek 26-2.8 v5 Wózek dwuosiowy wagonu towarowego typu 26-2.8, v5.
Do poprawnego działania potrzebny jest plik: SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1, szukaj w tym dziale.

A doubleaxle freight carriage bogey 26-2.8 type, v5.
Please download also the SAM Freight carriage bogsound v1 from this section of download.

Autor 3D: camry2
Tekstury: Patrykos
Wózek 26-2.8 v4 17.03.16 camry2 TRS2006+ 3849 0 --
Wózek 26-2.8 v4 Wózek dwuosiowy wagonu towarowego typu 26-2.8, v4.
Do poprawnego działania potrzebny jest plik: SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1, szukaj w tym dziale.

A doubleaxle freight carriage bogey 26-2.8 type, v4.
Please download also the SAM Freight carriage bogsound v1 from this section of download.

Autor 3D: camry2
Tekstury: Patrykos
SONY25 STARy wojskowe/SONY25 military STARs 12.01.16 samplaire TRS2004+ 3962 0 --
SONY25 STARy wojskowe/SONY25 military STARs Zestaw samochodów ciężarowych STAR - to są te same Stary, które można znaleźć na stronie SONY25, ale dostosowane do działania w Trainzach od 2004 do T:ANE

A set of STAR trucks - they are the same as you can find on SONY25&#39;s site but prepared for working in the full range of Trainz - from TRS2004 to T:ANE
Qń multikomenda 12.01.16 samplaire TRS2006+ 3741 0 --
Qń multikomenda Komenda potrzebna do działania niektórych dodatków, niekoniecznie z Samplaire Trainz. Działa również w T:ANE.


A command required by some assets, not only from Samplaire Trainz. Works also in T:ANE.
Wózek 26-2.8 v3 04.01.16 camry2 TRS2006+ 3985 0 --
Wózek 26-2.8 v3 Wózek dwuosiowy wagonu towarowego typu 26-2.8, v3.
Do poprawnego działania potrzebny jest plik: SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1, szukaj w tym dziale.

A doubleaxle freight carriage bogey 26-2.8 type, v3.
Please download also the SAM Freight carriage bogsound v1 from this section of download.

Autor 3D: camry2
Tekstury: Patrykos
Manewrowy talbot v.3 14.12.15 camry2 TRS2006+ 5072 0 --
Manewrowy talbot v.3 Figurka manewrowego do modeli wagonów serii Fals.

The shunting figurine for Fals wagons series.
Wózek 26-2.8 v2 14.12.15 camry2 TRS2006+ 4370 0 --
Wózek 26-2.8 v2 Wózek dwuosiowy wagonu towarowego typu 26-2.8, v2.
Do poprawnego działania potrzebny jest plik: SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1, szukaj w tym dziale.

A doubleaxle freight carriage bogey 26-2.8 type, v2.
Please download also the SAM Freight carriage bogsound v1 from this section of download.

Autor 3D: camry2
Tekstury: Patrykos
Jointed Rail
Mapa Whiteshore - Polska Paczka Wsporcza/Whiteshore Map - Polish Support Pack 15.05.14 samplaire -- 5923 0 --
Mapa Whiteshore - Polska Paczka Wsporcza/Whiteshore Map - Polish Support Pack Paczka wsporcza z polskimi dodatkami do mapy Whiteshore dostępnej wkrótce na stronie Jointed Rail. W paczce są znane już dodatki moje, BBF11 i Drstracha zebrane razem dla ułatwienia downloadu.

A support pack for the forthcomming Whiteshore map which will be available soon from the Jointed Rail website. There are already known assets by me, BBF11 and Drstrach in the package gathered together to be easier to download.
MCDreamy
MC Domy Czeskie Zestaw 2/MC Czech Houses Pack 2 29.12.13 samplaire TRS2004+ 3303 0 --
MC Domy Czeskie Zestaw 2/MC Czech Houses Pack 2 Domy Czeskie Zestaw/Czech Houses Pack Zestaw domów Czeskich
Autor: McDreamy

A set of czech houses:
Author:McDreamy
Domy Czeskie Zestaw/Czech Houses Pack 29.12.13 samplaire TRS2004+ 3089 0 --
Domy Czeskie Zestaw/Czech Houses Pack Zestaw domów Czeskich
Autor: McDreamy

A set of czech houses:
Author:McDreamy
Mc Stragany 10.12.13 mcdreamy TRS2004+ 3434 0 --
Mc Stragany Dodatek zawiera:
Stragan z warzywami i owocami
Stragan z odzieżą
Stragan pusty

[AKTUALIZACJA 28.12.2013] Dodatki działają poprawnie w TS12 SP1

includes:
A market stall with vegetables and fruits
A market stall with clothing
A market stall empty

[UPDATE 28.12.2013] Assets work in TS12 SP1 errorfree now
CD 799 025-2 + ZSSK 199 407-8 LOW TEX 12.05.13 mcdreamy TS2009+ 4884 0 --
CD 799 025-2 + ZSSK 199 407-8 LOW TEX Lokomotywy akumulatorowe przeznaczone do prowadzenia manewrów na terenie lokomotywowni CD 799 025-2 + ZSSK 199 407-8. Wersje lżejsze (zmniejszone tekstury) zapewniające lepszą wydajność w grze.

Battery locomotives intended to conduct maneuvers in the depot CD 025-2 + ZSSK 799 199 407-8. Light versions (smaller textures) providing better game performance.
CD 799 025-2 + ZSSK 199 407-8 07.05.13 mcdreamy TS2009+ 5344 0 --
CD 799 025-2 + ZSSK 199 407-8 Lokomotywy akumulatorowe przeznaczone do prowadzenia manewrów na terenie lokomotywowni CD 799 025-2 + ZSSK 199 407-8

Battery locomotives intended to conduct maneuvers in the depot CD 025-2 + ZSSK 799 199 407-8
Mc Dworzec Ústí nad Orlicí 20.03.13 mcdreamy TRS2004+ 4153 0 --
Mc Dworzec Ústí nad Orlicí Dworzec kolejowy z miejscowości Ústí nad Orlicí w Czechach, leży na linii kolejowej 010 (Kolín - Česká Třebová). 2 wersje w paczce, z oryginalną nazwą oraz edytowaną.

A station building from Ústí nad Orlicí in Czech Republic, it is on 010 railway (Kolín - Česká Třebová). 2 versions in the package - with the original name and with an editable name.
Obiekty kolejowe/Railway objects
SAM Telefon strefowy/SAM DB Route Phone box 09.03.17 samplaire TRS2004+ 5674 0 --
SAM Telefon strefowy/SAM DB Route Phone box Telefon strefowy z Kronenburga w Niemczech

A route phone from Kronenburg in Germany
SAM Nastawnia Bramowa/SAM Signal Box Gate 15.06.16 samplaire TRS2004+ 4547 0 --
SAM Nastawnia Bramowa/SAM Signal Box Gate Fikcyjna nastawnia bramowa. Posiada zmienialną nazwę oraz widok nocny.

A fictious gate signal box. It features an editable name and a night view.
SAM Nastawnia Wdzydze Wpn/SAM Signal Box Wdzydze Wpn 21.03.15 samplaire TRS2004+ 3373 0 --
SAM Nastawnia Wdzydze Wpn/SAM Signal Box Wdzydze Wpn SAM Nastawnia Wdzydze Wd1/SAM Signal Box Wdzydze Wd1 Nastawnia z Wdzydz. Posiada widok nocny. 2 wersje - z nazwą oryginalną i zmienialną.

A signal box from Wdzydze in Poland featuring a night view. 2 versions available - with the original name and with editable name.
SAM Nastawnia Wdzydze Wd1/SAM Signal Box Wdzydze Wd1 21.03.15 samplaire -- 3192 0 --
SAM Nastawnia Wdzydze Wd1/SAM Signal Box Wdzydze Wd1 Nastawnia z Wdzydz. Posiada widok nocny. 2 wersje - z nazwą oryginalną i zmienialną.

A signal box from Wdzydze in Poland featuring a night view. 2 versions available - with the original name and with editable name.
SAM Nastawnia Olpuch-Wdzydze/SAM Signal Box Olpuch-Wdzydze 21.03.15 samplaire TRS2004+ 3366 0 --
SAM Nastawnia Olpuch-Wdzydze/SAM Signal Box Olpuch-Wdzydze Nastawnia ze stacji Olpuch Wdzydze. Posiada widok nocny. 2 wersje - z nazwą oryginalną i zmienialną.

A signal box from Olpuch-Wdzydze station in Poland featuring a night view. 2 versions available - with the original name and with editable name.
SAM Warsztat Opole ZIMA/SAM Warehouse Opole Poland WINTER 21.03.15 samplaire TRS2004+ 3239 0 --
SAM Warsztat Opole ZIMA/SAM Warehouse Opole Poland WINTER Wersja zimowa dostępnego w downloadzie warsztatu z Opola
A winter version of a warehouse from Opole which is available in this download section.
SAM 2 bliźniacze WC/SAM 2 twin WCs 21.03.15 samplaire TRS2004+ 3324 0 --
SAM 2 bliźniacze WC/SAM 2 twin WCs 2 bliźniacze WC z przystanków Olpuch-Wdzydze i Bąk

2 twin WCc from Olpuch-Wdzydze and Bak in Poland.
SAM Nastawnia st.5 Riesa, Niemcy/SAM Signal Box St.5 Riesa, Germany 26.09.13 samplaire TRS2004+ 4002 0 --
SAM Nastawnia st.5 Riesa, Niemcy/SAM Signal Box St.5 Riesa, Germany Model nastawni St.5 z Riesy w Niemczech. Budynek posiada widok nocny.

A model of a signal box from Riesa in Germany. The object is featuring a night view.
SAM Nastawnia St.1 Mezimesti, Czechy/SAM Signal Box Mezimesti, Czech Rep. 22.09.13 samplaire TRS2004+ 4903 0 --
SAM Nastawnia St.1 Mezimesti, Czechy/SAM Signal Box Mezimesti, Czech Rep. Model nastawni St.1 z Mezimesti w Czechach. Posiada widok nocny. W paczce są 2 wersje - z nazwą orygionalną i edytowalną.

A model of the St.1 signal box from Mezimesti in Czech Republic. The object is featuring a night view. The package contains 2 versions - with the original name and with an editable name.
SAM Magazyn Kostalov, Czechy/SAM Warehouse Kostalov, Czech Rep. 29.08.13 samplaire TRS2004+ 5384 0 --
SAM Magazyn Kostalov, Czechy/SAM Warehouse Kostalov, Czech Rep. Model magazynu z Kostalova w Czechacgh.

A model of a warehouse from Kostalov in Czech Republic.
SAM Dworzec Wałbrzych Główny/SAM Station Walbrzych Gl., Poland 27.05.13 samplaire TRS2004+ 5068 0 --
SAM Dworzec Wałbrzych Główny/SAM Station Walbrzych Gl., Poland Model dworca ze stacji Wałbrzych Główny. Paczka zawiera 2 wersje - z nazwą oryginalną i edytowalną.

A model of a station building from Walbrzych Glowny station in Poland. The package consists of 2 objects - with original name and with an editable name.
SAM Wieża Ciśnień Szamotuly/SAM Water Tower Szamotuly Poland 12.05.13 samplaire TRS2004+ 5534 0 --
SAM Wieża Ciśnień Szamotuly/SAM Water Tower Szamotuly Poland Wieża wodna ze stacji Szamotuły.

[AKTUALIZACJA: 12.05.2013] Poprawione proporcje.

A water tower from Szamotuly station in Poland.

[UPDATE: 12.05.2013] Updated proportions.
SAM Nastawnia Gorzów Wlkp. GO3/SAM Signal Box Gorzow Wlkp. GO3 12.03.13 samplaire TRS2004+ 5538 0 --
SAM Nastawnia Gorzów Wlkp. GO3/SAM Signal Box Gorzow Wlkp. GO3 Bardzo ciekawa nastawnia z Gorzowa Wlkp. Znajduje się na peronie 4. Obecne malowanie mi nie odpowiada, model prezentuje stare. Paczka zawiera 2 wersje: z nazwą oryginalną i edytowalną.

A very interesting signal box from Gorzow Wlkp. station. This object is located on platform 4. The current paint scheme is not my favourite one and I decided to make the model in the previous paint scheme. The package contains 2 versions - with the original name and with an editable name.
SAM WC Racławice Śląskie/SAM WC Raclawice Slaskie, Poland. 30.01.13 samplaire TRS2004+ 4432 0 --
SAM WC Racławice Śląskie/SAM WC Raclawice Slaskie, Poland. Model WC ze stacji Racławice Śląskie.

A model of a railway WC from Raclawice Slaskie.
SAM Dworzec Nowy Dwór Gdański Wąsk./SAM Station Nowy Dwor Gdanski, Poland 30.01.13 samplaire TRS2004+ 4851 0 --
SAM Dworzec Nowy Dwór Gdański Wąsk./SAM Station Nowy Dwor Gdanski, Poland Budynek stacji Nowy Dwór Gdański Wąskotorowy. W paczce są 2 wersje: z nazwą oryginalną i edytowalną.

A station building from Nowy Dwor Gdanski narrow gauge station in Poland. There are 2 versions in the package: featuring the original name and with an editable name.
SAM Magazyn Tczew/SAM Warehouse Tczew, Poland 04.01.13 samplaire TRS2004+ 5500 0 --
SAM Magazyn Tczew/SAM Warehouse Tczew, Poland Magazyn z Tczewa.

A warehouse from Tczew in Poland.
SAM Barak 15/SAM Bunkhouse 15 30.12.12 samplaire TRS2004+ 4557 0 --
SAM Barak 15/SAM Bunkhouse 15 Barak z wagonu jakich wiele w Polsce.

A carriage-bunkhouse like many in Poland.
SAM Magazyn Racławice Śląskie/SAM Warehouse Raclawice Slaskie, Poland 28.12.12 samplaire TRS2004+ 5143 0 --
SAM Magazyn Racławice Śląskie/SAM Warehouse Raclawice Slaskie, Poland Magazyn z Racławic Śląskich.

A warehouse from Raclawice Slaskie in Poland.
SAM Nastawnia Racławice Śl. RŚ2/SAM Signal box Raclawice Sl. RS2 , Poland 27.12.12 samplaire TRS2004+ 4611 0 --
SAM Nastawnia Racławice Śl. RŚ2/SAM Signal box Raclawice Sl. RS2 , Poland Nastawnia z Racławic Śląskich RŚ2. 2 wersje w paczce - z nazwą oryginalną i edytowalną.

A real signal box from Raclawice Slaskie in Poland. 2 versions in the package - with the original name and with an editable name.
SAM Nastawnia Kościerzyna/SAM Signal box Koscierzyna, Poland 21.11.12 samplaire TRS2004+ 4733 0 --
SAM Nastawnia Kościerzyna/SAM Signal box Koscierzyna, Poland Nastawnia z Kościerzyny. 2 wersje w paczce - z nazwą oryginalną i edytowalną.

A real signal box from Koscierzyna in Poland. 2 versions in the package - with the original name and with an editable name.
Otoczenie/Scenery
SAM Pawilon Handlowy/SAM Commercial Pavilion 17.05.20 samplaire TRS2004+ 5046 0 --
SAM Pawilon Handlowy/SAM Commercial Pavilion Typowy pawilon handlowy z lat 70tych widziany do dziś w Polsce.

[aktualizacja: 17.05.2020]

Poprawione błędy w wyglądzie i błąd siatki

A typical 1970s commercial building you can find also today in Poland.

[Update: 17.05.2020]
Corrected looks and mesh error.
SAM Zestaw latarni/SAM Lamp set 29.03.17 samplaire TRS2004+ 5220 0 --
SAM Zestaw latarni/SAM Lamp set Zestaw latarni jarzeniowych popularnych w Polsce w latach 1960-80. W zestawie:
- latarnie na słupie betonowym - jednoramienne, dwuramienne, trzyramienne
- latarnie na słupie betonowym ażurowym - jednoramienne + przewody jako dodatek spline
- latarnie bez słupa, do przymocowania na ścianie lub słupie (2 wersje, z uchwytem do ściany i bez uchwytu).

Wszystkie latarnie z widokiem nocnym w 2 wersjach:
- świecące lampy + snop światła na ziemi
- świecące lampy bez snopa (przydatne na pochyłym terenie lub gdy trzeba wyregulować wysokość snopa światła)
- same snopy do ustawiania przy latarniach na odpowiedniej wysokości. W widoku dziennym widoczne wyłącznie trakery-krzyże ułatwiające identyfikację umieszczenie przy latarni. Snop światła dla latarni na ścianę jest odpowiednio wyprofilowany tak, że widać światło na budynku.

[AKTUALIZACJA: 28.03.2017]
- teraz tekstury wyświetlaja się poprawnie w niektórych wersjach Trainz
- nowe dodatkowe lampy

A set of Polish glow-tube lamps popular in 1960s-80s:
- lamps on a concrete pole - one arm, double arm, tripple arm
- lamps on an openwork concrete pole - one arm (+ a spline wire set)
- lamps to be mounted on wall or pole (2 versions available - one with wall helpers, one without)

All lamps feature a night view in 2 versions:
- lamps on + a light spot
- lamps on without a light spot
- spots only for flexible spot hight manipulation. The wall mounted spot is designed to work on walls!


[UPADTE: 28.03.2017]
- now the textures show properly in some Trainz versions
- new additional lamps
SAM Stodola z cegly 2/SAM Brick Barn 2 02.07.16 samplaire TRS2004+ 4649 0 --
SAM Stodola z cegly 2/SAM Brick Barn 2 Stodoła z Warnowa na wyspie Wolin. 2 versions available
- z dachem z eternitu
- z dachem ceramicznym

A barn from Warnowo, Poland. 2 versions available:
- with a concrete roof
- with a ceramic roof
SAM Magazyn, Sternberg/SAM Warehouse Sternberg, Germany 02.07.16 samplaire TRS2004+ 5889 0 --
SAM Magazyn, Sternberg/SAM Warehouse Sternberg, Germany Magazyn z miejscowości Sternberg w Niemczech

A warehouse wfrom Sternberg in Germany
SAM Kamienica41/SAM Tenement41 02.07.16 samplaire TRS2004+ 4846 0 --
SAM Kamienica41/SAM Tenement41 Istniejąca kamienica z Brüel w Niemczech

A real tenement from Brüel in Germany
SAM Kamienica40/SAM Tenement40 02.07.16 samplaire TRS2004+ 4281 0 --
SAM Kamienica40/SAM Tenement40 Istniejąca kamienica z Brüel w Niemczech
A real tenement from Brüel in Germany
SAM Dom 18/SAM House 18 02.07.16 samplaire TRS2004+ 4513 0 --
SAM Dom 18/SAM House 18 Istniejący budynek z Brüel w Niemczech

A real building from Brüel in Germany
SAM Taśmociąg/SAM Conveyor 04.03.16 samplaire TRS2004+ 4373 0 --
SAM Taśmociąg/SAM Conveyor Mały przenośny taśmociąg elektryczny

A small mobile electric conveyor.
SAM Budynek Przemysłowy 2/SAM Industrial Building 2 06.10.15 samplaire TRS2004+ 4370 0 --
SAM Budynek Przemysłowy 2/SAM Industrial Building 2 Budynek przemysłowy z Opola.

An industrial building from Opole in Poland
SAM Magazyn z wrotami 35m Opole/SAM Depot ft. doors 35m Opole Poland 06.10.15 samplaire TRS2004+ 4516 0 --
SAM Magazyn z wrotami 35m Opole/SAM Depot ft. doors 35m Opole Poland Magazyn/Zajezdnia z Opola, 35m długości. Ten sam budynek, tylko bez wrót można znaleźć w tym dziale downloadu (SAM MAgazyn Opole/SAM Depot Opole Poland) - dostępne wersje to 35m i 70m

A warehouse/depot from Opole in Poland (35m long). The same building but with no doors is available in this section of download (SAM MAgazyn Opole/SAM Depot Opole Poland) - 35m and 70m long.
SAM Butle z acetylenem/SAM Acetylene Cylinders 21.03.15 samplaire TRS2004+ 3608 0 --
SAM Butle z acetylenem/SAM Acetylene Cylinders Butle z acetylenem jako obiekt scenerii

Acetylene Cylinders as a scenery object
SAM Skrzynie Deutsche Post/SAM Deutsche Post crates stack 06.03.15 samplaire TRS2004+ 4541 0 --
SAM Skrzynie Deutsche Post/SAM Deutsche Post crates stack Obiekt scenerii w postaci stosu skrzyń Deutsche Post.

[AKTUALIZACJA 06.03.2015]
- naprawiony link dowloadu

A Deutsche Post crates stack as a scenery object.

[UPDATE 06.05.2015]
- the downolad link is now fixed
SAM Fabryka01/SAM Factory01 08.09.14 samplaire TRS2004+ 6130 0 --
SAM Fabryka01/SAM Factory01 Budynek fabryczny.

[Aktualizacja 07.08.2014]
-Lepiej wyglądający komin
-Lepiej wyglądajćay dach

An industrial building.

[Update 07.09.2014]
- The chimney looks better now.
- The roof lokks better now.
SAM Transformator 2/SAM Transformer 2 21.05.14 samplaire TRS2004+ 3107 0 --
SAM Transformator 2/SAM Transformer 2 Transformator z Niemiec niedaleko szczecina.

A German transformer found near Szczecin.
SAM Dom17/SAM House17 12.03.14 samplaire TRS2004+ 4085 0 --
SAM Dom17/SAM House17 Dom z Gorzowa Wlkp. Kiedyś budynek szpitala. Posiada widok nocny.
SAM Pompa uliczna/SAM Street Pump 02.03.14 samplaire TRS2004+ 3096 0 --
SAM Pompa uliczna/SAM Street Pump Pompa uliczna polularna w przeszłości

A street water pump popular in Poland in the past.
SAM Barakowoz/SAM Workers Bunkhouse 17.02.14 samplaire TRS2004+ 3204 0 --
SAM Barakowoz/SAM Workers Bunkhouse Barakowóz jakich wiele w Polsce.

A construction site bunkhouse like many in Poland.
SAM Budynek Przemysłowy 73m i 151m/SAM Industrial Building 73m and 151m 23.12.13 samplaire TRS2004+ 4792 0 --
SAM Budynek Przemysłowy 73m i 151m/SAM Industrial Building 73m and 151m Budyek przemysłowy o długości 151m oraz krótsza wersja 73m. Budynek posiada widok nocny.

A 151m long industrial building and its version - 73m long. The building is featuring a night view.
SAM skrzynie Rivella stos/SAM Rivella crates stack 14.11.13 samplaire TRS2004+ 3816 0 --
SAM skrzynie Rivella stos/SAM Rivella crates stack Skrzynie z logo Rivella jako obiekt otoczenia. Pasują do wagonu NS Frico Oppeln.

Rivella crates as scenery object. They fit the NS Frico Oppeln wagon.
SAM Sortownia KWB Sieniawa Lubuska/SAM Industrial Building Sieniawa Lubuska, Poland 03.10.13 samplaire TRS2004+ 5618 0 --
SAM Sortownia KWB Sieniawa Lubuska/SAM Industrial Building Sieniawa Lubuska, Poland Prawdziwy budynek sortowni KWB Sieniawa Lubuska. Obiekt ma animowane zsypy rozładunku

A real industrial building from Sieniawa Lubuska in Poland. This object is featuring an animated unloading process
Patrykos
DBSRP, TEM2-092 29.01.18 camry2 T:ANE 4685 0 --
DBSRP, TEM2-092 Lokomotywa spalinowa serii TEM2 o numerze 092 firmy DB Schenker Rail Polska. W paczce jest wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu.

Shunting diesel locomotive, TEM2 type with the number 092 from DB Schenker Rail Polska. The package contains all required elements for the model to function properly.
CTLMB TEM2-087 26.12.17 camry2 T:ANE 4718 0 --
CTLMB TEM2-087 Lokomotywa spalinowa serii TEM2 o numerze 087 firmy CTL Maczki-Bór. W paczce jest wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu.

Shunting diesel locomotive, TEM2 type with the number 087 from CTL Maczki-Bór. The package contains all required elements for the model to function properly.
PKPC Fals 452V 023-4 18.09.16 camry2 TRS2006+ 8613 0 --
PKPC Fals  452V 023-4 Talbot typu 452V do przewozu masowych ładunków sypkich. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie plików: PNT - Towary z działu WSZYSTKO RAZEM oraz plików: Manewrowy talbot v.3 i 1xta bogey - pat3 z działu INNE.


A four-axle dump car type 452V series Falns is used for transport of bulk materials. The package contains almost all required elements.
Please download also: PCS - Products from the ALL TOGETHER section of download and files: Manewrowy talbot v.3 and 1xta bogey - pat3 from the OTHERS section of download.
PKPC Fals 9-402 649-5 18.09.16 camry2 TRS2006+ 4368 0 --
PKPC Fals 9-402 649-5 Talbot typu 9-402.0 do przewozu masowych ładunków sypkich. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie plików: PNT - Towary z działu WSZYSTKO RAZEM oraz plików: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v3 i SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1 z działu INNE.


A four-axle dump car type 9-402.0 series Falns is used for transport of bulk materials. The package contains almost all required elements.
Please download also: PCS - Products from the ALL TOGETHER section of download and files: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v3 and SAM Freight carriage bogsound v1 from the OTHERS section of download.
PKPC Eaos C462W 264-1 17.09.16 camry2 TRS2006+ 4433 0 --
PKPC Eaos C462W 264-1 Węglarka typu C462W do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.

An open-top boxcar, type C462W for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
PKPC Eaos C462W 628-8 17.09.16 camry2 TRS2006+ 4418 0 --
PKPC Eaos C462W 628-8 Węglarka typu C462W do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.

An open-top boxcar, type C462W for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
PKPC Eaos R462W 384-8 17.09.16 camry2 TRS2006+ 4795 0 --
PKPC Eaos R462W 384-8 Węglarka typu R462W - CFR/E do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.

An open-top boxcar, type R462W - CFR/E for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
PKPC Eaos R462W 512-8 17.09.16 camry2 TRS2006+ 4406 0 --
PKPC Eaos R462W 512-8 Węglarka typu R462W - CFR/E do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.

An open-top boxcar, type R462W - CFR/E for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
PKPC Eaos R462W 820-5 17.09.16 camry2 TRS2006+ 4245 0 --
PKPC Eaos R462W 820-5 Węglarka typu R462W - CFR/E do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.

An open-top boxcar, type R462W - CFR/E for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
PKPC Eaos R462W 977-8 17.09.16 camry2 TRS2006+ 4155 0 --
PKPC Eaos R462W 977-8 Węglarka typu R462W - CFR/E do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.

An open-top boxcar, type R462W - CFR/E for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
PKPC Eaos 412Wb 471-8 17.09.16 camry2 TRS2006+ 3733 0 --
PKPC Eaos 412Wb 471-8 Węglarka typu 412Wb do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.

An open-top boxcar, type 412Wb for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
PKPC Eaos 412Wb 367-2 17.09.16 camry2 TRS2006+ 3911 0 --
PKPC Eaos 412Wb 367-2 Węglarka typu 412Wb do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY.

An open-top boxcar, type 412Wb for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers. The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download.
Kolprem Eaos 408W 331-3 17.09.16 camry2 TRS2006+ 3982 0 --
Kolprem Eaos 408W 331-3 Węglarka typu 408W do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY oraz z działu INNE pliku 1xta bogey - pat3.

An open-top boxcar, type 408W for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers.
The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download and 1xta bogey - pat3 file from the OTHERS section of download.
Kolprem Eaos 408W 382-6 17.09.16 camry2 TRS2006+ 3536 0 --
Kolprem Eaos 408W 382-6 Węglarka typu 408W do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY oraz z działu INNE pliku 1xta bogey - pat3.

An open-top boxcar, type 408W for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers.
The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download and 1xta bogey - pat3 file from the OTHERS section of download.
Kolprem Eaos 408W 986-4 17.09.16 camry2 TRS2006+ 3773 0 --
Kolprem Eaos 408W 986-4 Węglarka typu 408W do przewozu masowych ładunków sypkich. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM plików PNT - Towary i PRODUKTY oraz z działu INNE pliku 1xta bogey - pat3.

An open-top boxcar, type 408W for transport of bulk freight. The model is equipped with innovative connectable couplers.
The package contains almost all required elements. Please, download also the PCS - Products and PRODUCTS files from the ALL TOGETHER section of download and 1xta bogey - pat3 file from the OTHERS section of download.
RP Fals 9-402 823-3 01.04.16 camry2 TRS2006+ 5805 0 --
RP Fals 9-402 823-3 Talbot typu 9-402.0 do przewozu masowych ładunków sypkich. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie plików: PNT - Towary z działu WSZYSTKO RAZEM oraz plików: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v5 i SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1 z działu INNE.


A four-axle dump car type 9-402.0 series Falns is used for transport of bulk materials. The package contains almost all required elements.
Please download also: PCS - Products from the ALL TOGETHER section of download and files: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v5 and SAM Freight carriage bogsound v1 from the OTHERS section of download.
PTK Fals 9-402 095-3 01.04.16 camry2 TRS2006+ 3715 0 --
PTK Fals 9-402 095-3 Talbot typu 9-402.0 do przewozu masowych ładunków sypkich. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie plików: PNT - Towary z działu WSZYSTKO RAZEM oraz plików: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v4 i SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1 z działu INNE.


A four-axle dump car type 9-402.0 series Falns is used for transport of bulk materials. The package contains almost all required elements.
Please download also: PCS - Products from the ALL TOGETHER section of download and files: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v4 and SAM Freight carriage bogsound v1 from the OTHERS section of download.
PCC Fals 9-402 180-2 01.04.16 camry2 TRS2006+ 3829 0 --
PCC Fals 9-402 180-2 Talbot typu 9-402.0 do przewozu masowych ładunków sypkich. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie plików: PNT - Towary z działu WSZYSTKO RAZEM oraz plików: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v4 i SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1 z działu INNE.


A four-axle dump car type 9-402.0 series Falns is used for transport of bulk materials. The package contains almost all required elements.
Please download also: PCS - Products from the ALL TOGETHER section of download and files: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v4 and SAM Freight carriage bogsound v1 from the OTHERS section of download.
DBSRP Fals 9-402 371-1 01.04.16 camry2 TRS2006+ 3964 0 --
DBSRP Fals 9-402 371-1 Talbot typu 9-402.0 do przewozu masowych ładunków sypkich. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie plików: PNT - Towary z działu WSZYSTKO RAZEM oraz plików: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v5 i SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1 z działu INNE.


A four-axle dump car type 9-402.0 series Falns is used for transport of bulk materials. The package contains almost all required elements.
Please download also: PCS - Products from the ALL TOGETHER section of download and files: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v5 and SAM Freight carriage bogsound v1 from the OTHERS section of download.
CD Fals 9-401 270-9 17.03.16 camry2 TRS2006+ 4429 0 --
CD Fals 9-401 270-9 Talbot typu 9-401.0 do przewozu masowych ładunków sypkich. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze.
Proszę o pobranie plików: PNT - Towary z działu WSZYSTKO RAZEM oraz plików: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v4 i SAM dźwięk wózka wagonu towarowego v1 z działu INNE.


A four-axle dump car type 9-401.0 series Falns is used for transport of bulk materials. The package contains almost all required elements.
Please download also: PCS - Products from the ALL TOGETHER section of download and files: Manewrowy talbot v.3, Wózek 26-2.8 v4 and SAM Freight carriage bogsound v1 from the OTHERS section of download.
Podlesky
Beczki 18.04.20 samplaire TS12 1255 0 --
Beczki Beczki scenery
PL-PKPC Samms 4861 424-3 622Za 19.02.17 camry2 TRS2009+ 5172 0 --
PL-PKPC Samms 4861 424-3 622Za Sześcioosiowa platforma typu 622Za, wykorzystywana do przewozu blachy w kręgach. Wagon produkowany w latach 1984-1987 przez fabrykę KONSTAL w Chorzowie.
W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie wszystkich plików z działu WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER oraz 'Bogey 7TNa' z działu Inne/Others.


A six-axle platform 622Za type, used for the transport of steel coils. Wagon produced in the years 1984-1987 by the wagon factory KONSTAL in Chorzow.
The package contains almost all required elements. Please download all the files from the WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER section of download and 'Bogey 7TNa' file from the Inne/Others section of download.


Autor 3D: camry2
Tekstury: Podlesky
PL-PKPC Samms 4861 346-8 622Za 02.02.17 camry2 TRS2009+ 4637 0 --
PL-PKPC Samms 4861 346-8 622Za PL-PKPC Samms 4861 346-8 622Za Sześcioosiowa platforma typu 622Za, wykorzystywana do przewozu blachy w kręgach. Wagon produkowany w latach 1984-1987 przez fabrykę KONSTAL w Chorzowie.
W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie wszystkich plików z działu WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER oraz 'Wózek 7TNa' z działu Inne/Others.

AKTUALIZACJA 10.03.2017 - Niewielka korekta tekstur.


A six-axle platform 622Za type, used for the transport of steel coils. Wagon produced in the years 1984-1987 by the wagon factory KONSTAL in Chorzow.
The package contains almost all required elements. Please download all the files from the WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER section of download and 'Wózek 7TNa' file from the Inne/Others section of download.

UPDATE 10.03.2017 A small correction in textures.


Autor 3D: camry2
Tekstury: Podlesky
SKPL SM30-892 02.06.15 Podlesky TRS2006+ 5582 0 --
SKPL SM30-892 Lokomotywa SM30-892 w malowaniu przewoźnika Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL)

Autor: Kilanziom
Reskin: Podlesky
PKP Res 424Z 078-8 02.06.15 samplaire TRS2006+ 4660 0 --
PKP Res 424Z 078-8 Wagon platforma typu 424Z seria Res w dawnym oznakowaniu PKP.
W paczce znajdziesz wszystkie potrzebne zależności do prawidłowego działania wagonu. Wagon przystosowany jest do obsługi Polskiej Normy Towarowej (PNT).


[AKTUALIZACJA 02.06.2015]
- wszystkie dodatki są kompatybilne również z T:ANE
PKPC Res 424Z 109-1 02.06.15 samplaire TRS2006+ 5306 0 --
PKPC Res 424Z 109-1 Wagon platforma typu 424Z seria Res w schemacie malowania PKP Cargo.
W paczce znajdziesz wszystkie potrzebne zależności do prawidłowego działania wagonu. Wagon przystosowany jest do obsługi Polskiej Normy Towarowej (PNT).

Autor: Podlesky

[AKTUALIZACJA 02.06.2015]
- wszystkie dodatki są kompatybilne również z T:ANE
PKPC Res 424Z 091-0 02.06.15 Podlesky TRS2006+ 6229 0 --
PKPC Res 424Z 091-0 Wagon platforma typu 424Z seria Res w obowiązującym schemacie malowania PKP Cargo.
W paczce znajdziesz wszystkie potrzebne zależności do prawidłowego działania wagonu. Wagon przystosowany jest do obsługi Polskiej Normy Towarowej (PNT).


[AKTUALIZACJA 02.06.2015]
- wszystkie dodatki są kompatybilne również z T:ANE
DB Res 458-0 02.06.15 Podlesky TRS2006+ 5907 0 --
DB Res 458-0 Niemiecki wagon-platforma serii Res w oznakowaniu Niemieckich Kolej (DB).
W paczce znajdziesz wszystkie potrzebne zależności do prawidłowego działania wagonu. Wagon przystosowany jest do obsługi Polskiej Normy Towarowej (PNT).

[AKTUALIZACJA 02.06.2015]
- wszystkie dodatki są kompatybilne również z T:ANE
Spline - Inne/Spline - Other
SAM Droga leśna/SAM Forest Road 27.06.17 samplaire TRS2004+ 4869 0 --
SAM Droga leśna/SAM Forest Road 2 drogi leśne
2 forest roads
SAM Barierka z szyn/SAM Guard Fence - rails 06.10.15 samplaire TRS2004+ 4158 0 --
SAM Barierka z szyn/SAM Guard Fence - rails Barierka drogowa z szyn

A road guard fence made of rails.
System Drogowy SAM/SAM Road System v2009+ 28.05.15 samplaire TS2009+ 7412 0 --
System Drogowy SAM/SAM Road System v2009+ Mini system drogowy składający się z różnych elementów spline i scenery:
- skrzyżowania X
- skrzyżowania T
- drogi z chodnikiem
- droga bez chodnika
- chodniki

Ta wersja zaprojektowana jest do pracy w TRS2009+. Wersja TRS2004+ jest również dostępna.

Żeby znaleźć Wszystkie elementy zestawu wystarczy w CMP lub Geodecie wpisać &#39;sam srs&#39; lub &#39;sam sds&#39; (spline i scenery)

[Aktualizacja 28.05.2015]
- teraz kompatybilne z T:ANE

Mini road system consisting of differnet spline and scenery elements:
- X junctions
- T junctions
- roads + sidewalk
- road
- sidewalks

This version is designed to work in TRS2009+. TRS2004+ is also available.

[Update 28.05.2015]
- now also T:ANE compatible

To find all the elements please type &#39;sam srs&#39; or &#39;sam sds&#39; in the search engine of CMP or Surveyor (spline and scenery).
SAM Rury Ciepłownicze/SAM Heating Pipes 25.05.15 samplaire TRS2004+ 6400 0 --
SAM Rury Ciepłownicze/SAM Heating Pipes Mini system rur ciepłowniczych. Składa się z kilku elementów rozciągliwych i kilku scenery. UWAGA! Elementów rozciągliwych z tego zestawu należy szukać w ZAKŁADCE Z TORAMI!!! Wszystkie elementy sklejają się ze sobą, gdy zbliżymy jeden do drugiego - także scenery. Było to możliwe do osiągnięcia jedynie jeśli elementy rozciągliwe będą... torami. W szukajkę w geodecie wystarczy wpisać "sam heat" lub "sam cieplow", aby zobaczyć wszystkie dodatki z tej serii.

Rury są zrobione na podstawie zdjęć z Helu.

[Aktualizacja 25.05.2015]
- teraz kompatybilne także z T:ANE

A mini heating pipes system. It consists of some spline and some scenery elements. ATTENTION please!!! The spline elements are located in the TRACK tab in surveyor!!!! All the elements both scenery and spline stick to each other when placed close to each other. It was possible to achieve only when the spline elements are... tracks... Please type "sam heat" in the surveyor search engine to find all the elements.

The pipes are based on real ones from Hel in Poland

[UPDATE 25.05.2015]
- now also T:ANE compatible
SAM Rury Ciepłownicze ZIMA/SAM Heating Pipes WINTER 25.05.15 samplaire TRS2004+ 5337 0 --
SAM Rury Ciepłownicze ZIMA/SAM Heating Pipes WINTER Mini system rur ciepłowniczych, wersja zimowa. Składa się z kilku elementów rozciągliwych i kilku scenery. UWAGA! Elementów rozciągliwych z tego zestawu należy szukać w ZAKŁADCE Z TORAMI!!! Wszystkie elementy sklejają się ze sobą, gdy zbliżymy jeden do drugiego - także scenery. Było to możliwe do osiągnięcia jedynie jeśli elementy rozciągliwe będą... torami. W szukajkę w geodecie wystarczy wpisać "sam heat winter" lub "sam cieplow zima", aby zobaczyć wszystkie dodatki z tej serii.

Rury są zrobione na podstawie zdjęć z Helu.

[Aktualizacja 25.05.2015]
- teraz kompatybilne także z T:ANE

A mini heating pipes system, winter edition. It consists of some spline and some scenery elements. ATTENTION please!!! The spline elements are located in the TRACK tab in surveyor!!!! All the elements both scenery and spline stick to each other when placed close to each other. It was possible to achieve only when the spline elements are... tracks... Please type "sam heat winter" in the surveyor search engine to find all the elements.

The pipes are based on real ones from Hel in Poland

[UPDATE 25.05.2015]
- now also T:ANE compatible
SAM Mur z płyt betonowych 07/SAM Concrete Slab Fence 07 19.05.15 samplaire TRS2004+ 3685 0 --
SAM Mur z płyt betonowych 07/SAM Concrete Slab Fence 07 Ogrodzenie z płyt betonowych.

A concrete slab fence.
SAM Przedłużenie mostu/SAM Bridge Extension 14.05.15 samplaire TRS2004+ 4045 0 --
SAM Przedłużenie mostu/SAM Bridge Extension Przedłużka do mojego mostu drogowego 01 i 03.

A bridge extension for my 01 and 03 road bridges
SAM Płot drewniany 02/SAM Wooden Fence 02 14.05.15 samplaire TRS2004+ 3722 0 --
SAM Płot drewniany 02/SAM Wooden Fence 02 Płot drewniany wiejski

A rural wooden fence
SAM Mur z płyt betonowych 06/SAM Concrete Slab Fence 06 21.03.15 samplaire TRS2004+ 3236 0 --
SAM Mur z płyt betonowych 06/SAM Concrete Slab Fence 06 Ogrodzenie z płyt betonowych.

A concrete slab fence.
SAM Kanał Wodny/SAM Water Channel 08.02.15 samplaire TRS2004+ 4557 0 --
SAM Kanał Wodny/SAM Water Channel Kanał wodny spline - 3 wersje:
- 15m szerokości
- 8m szerokości
- 5.2m szerokości
- 5m szerokości
- 3m szerokości

Doskonale współgra z teksturą podłoża SAM SW Trawa 2/SAM VS Grass 2, którą można znaleźć w zestawie SAM System Wiaduktowy.

[Aktualizacja 08.02.2015]
- dodane nowe wersje szerokości

A water channel in 3 versions:
- 15m wide
- 8m wide
- 5.2m wide
- 5m wide
- 3m wide

They perfectly fit the SAM VS Grass 2 ground texture which you can find in the SAM Viaduct System.

[Update 08.02.2015]
- new width versions added.
SAM Chodnik + trawa/SAM Sidewalk + Grass 08.02.15 samplaire TS2009+ 4865 0 --
SAM Chodnik + trawa/SAM Sidewalk + Grass Mały zestaw:
- chodnik z trawą z tyłu (spline)
- narożnik (scenery)

A small set:
- a sidewalk + grass (spline)
- a corner (scenery)
SAM Ekran Akustyczny/SAM Acoustic Baffle 24.02.14 samplaire TRS2004+ 4891 0 --
SAM Ekran Akustyczny/SAM Acoustic Baffle Ekran akustyczny.

An Acoustic Baffle.
SAM Bridge03 07.04.13 samplaire TRS2004+ 6440 0 --
SAM Bridge03 Most drogowy. Prawie taki sam jak SAM Bridge01, ale ma 3 podpory zamiast 1. Łączy się idealnie z drogami drstracha ze strony Polish Trainz Team: http://www.trainz.org/ptt/_download/drogi/drogi_ulice02asfalt.html

A bridge. Almost the same as the SAM Bridge01 but featuring 3 legs instead of one. Fits best to the drstrach's roads to be found in the Polish Trainz Team site: http://www.trainz.org/ptt/_download/drogi/drogi_ulice02asfalt.html
SAM Płot płyty betonowe 05/SAM Fence concrete slabs05 15.01.13 samplaire TRS2004+ 5088 0 --
SAM Płot płyty betonowe 05/SAM Fence concrete slabs05 Płot betonowy białkowany.

A white concrete fence.
SAM Barierka drogowa STARA/SAM Guard Fence OLD 15.01.13 samplaire TRS2004+ 6394 0 --
SAM Barierka drogowa STARA/SAM Guard Fence OLD Dostępna w 5 wersjach kolorystycznych

Available in 5 colour versions.
System Drogowy SAM/SAM Road System v2004 29.11.12 samplaire TRS2004+ 4951 0 --
System Drogowy SAM/SAM Road System v2004 Mini system drogowy składający się z różnych elementów spline i scenery:
- skrzyżowania X
- skrzyżowania T
- drogi z chodnikiem
- droga bez chodnika
- chodniki

Ta wersja zaprojektowana jest do pracy w TRS2004+, więc będzie działać również w najnowszych wersjach Trainz. Jeśli posiadasz TS2009 lub wyższy polecam użycie wersji 2009+. Pewna technika wprowadzona w TS2009 umozliwia lepsze rozłożenie zasobów, przez co jest zestaw jest lżejszy dla gry.


Żeby znaleźć Wszystkie elementy zestawu (tylko w TRS2006+ )wystarczy w CMP lub Geodecie wpisać &#39;sam srs&#39; lub &#39;sam sds&#39; (spline i scenery)


Uwaga! Ta wersja nie działa poprawnie w T:ANE. Dla T:ANE proszę pobrać wersję 2009+


Mini road system consisting of differnet spline and scenery elements:
- X junctions
- T junctions
- roads + sidewalk
- road
- sidewalks

This version is designed to work in TRS2004+ so it will work in the newest Trainz versions however if you have TS2009 or hiher I recommend to use the 2009+ version. Because of the used technique introduced in TS2009, the TS2009 versions are more efficient.

To find all the elements please type &#39;sam srs&#39; or &#39;sam sds&#39; in the search engine of CMP or Surveyor (TRS2006 or higher only) (spline and scenery).

Please note! This version does not work in T:ANE. For T:ANE please download the 2009+ version.
SAM Kładka/SAM Footbridge 23.07.12 samplaire TRS2004+ 5952 0 --
SAM Kładka/SAM Footbridge Kładka lub wąski wiejski mostek.

A footbridge or a narrow rural bridge.
SAM Most drogowy02/SAM Bridge02 22.07.12 samplaire TRS2004+ 6485 0 --
SAM Most drogowy02/SAM Bridge02 Most drogowy. Nawierzchnia brukowana. Łączy się idealnie z drogami drstracha ze strony Polish Trainz Team: http://www.trainz.org/ptt/_download/drogi/drogi_ulice03bruk.html

A bridge. There ar cobblestones on the surface. Fits best to the drstrach's roads to be found in the Polish Trainz Team site: http://www.trainz.org/ptt/_download/drogi/drogi_ulice03bruk.html
SAM Ogrodzenie drewno/betonSAM Fence concrete/wood 17.05.12 samplaire TRS2004+ 4631 0 --
SAM Ogrodzenie drewno/betonSAM Fence concrete/wood Ogrodzenie betonowo drewniane.

A concrete and wood fence.
SAM Barierka Lancuch 2009+/SAM Fence Chained 2009+ 24.04.12 samplaire TS2009+ 4288 0 --
SAM Barierka Lancuch 2009+/SAM Fence Chained 2009+ Barierka z łańcuchem (spline). Dostępny również sam słupek (scenery), który można przechylać. Barierka w wersji 2009+ dostępna też w wersji TS2004+. Słupek uniwersalny.

A chained fence (spline). There is also a separate pole (scenery). This fence is designed for TS2009+, there is however an oler version for TRS2004+ The pole is universal.
Spline - Kolejowe/Spline - Railway
SAM Wiadukty SPLINE WINTER/SAM Viaducts SPLINE ZIMA 19.05.15 samplaire TS2009+ 4412 0 --
SAM Wiadukty SPLINE WINTER/SAM Viaducts SPLINE ZIMA Zestaw z wyglądu jak w wersji letniej, zimowy. Do dyspozycji mamy:
- przyczółek mostu (scenery);
- łącznik pośredni (scenery)
- sam wiadukt (spline)
Wygodny, gdy chcemy usytuować wiadukt na zakręcie.

Są wersje 8m, 12m i 16m szerokości.

[AKTUALIZACJA 18.05.2015]
- teraz kompatybilne z T:ANE

The winter set (the same looks as for the summer asset) consists of 3 elements:
- a bridgehead (scenery)
- an intermediate asset (scenery)
- a viaduct (spline)
The asset is convenient to use if we need a curved viaduct.

There are 3 dimensions available: 8m, 12m 16m of width.

[UPDATE 18.05.2015]
- now T:ANE compatible
SAM Wiadukty SPLINE/SAM Viaducts SPLINE 19.05.15 samplaire TS2009+ 7348 0 --
SAM Wiadukty SPLINE/SAM Viaducts SPLINE Zestaw z wyglądu jak poniżej, ale w wersji łączonej spline/scenery. Do dyspozycji mamy:
- przyczółek mostu (scenery);
- łącznik pośredni (scenery)
- sam wiadukt (spline)
Wygodny, gdy chcemy usytuować wiadukt na zakręcie.

Są wersje 8m, 12m i 16m szerokości.

[AKTUALIZACJA 18.05.2015]
- teraz kompatybilne z T:ANE

The set (the same looks as for the below asset) consists of 3 elements:
- a bridgehead (scenery)
- an intermediate asset (scenery)
- a viaduct (spline)
The asset is convenient to use if we need a curved viaduct.

There are 3 dimensions available: 8m, 12m 16m of width.

[UPDATE 18.05.2015]
- now T:ANE compatible
SAM Perony Frankfurt nad Menem/SAM Platforms Frankfurt/Main 08.02.15 samplaire TRS2004+ 4055 0 --
SAM Perony Frankfurt nad Menem/SAM Platforms Frankfurt/Main Zestaw peronów na wzór z Frankfurtu nad Menem w Niemczech:
- 9m dwustronny
- 8m dwustronny
- 6m dwustronny
- 4.5m dwustronny
- 4.5m jednostronny

A set of platforms as found in Frankfurt/Main in Germany:
- 9m doublesided
- 8m doublesided
- 6m doublesided
- 4.5m doublesided
-4.5m singlesided
SAM Peron Betonowy/SAM Concrete Platform 16.09.13 samplaire TRS2004+ 5977 0 --
SAM Peron Betonowy/SAM Concrete Platform Brzydki, ale potrzebny peron z betonu.
2 wersje:
- jednostronny 3m
- dwustronny 6m

An ugly but necessary concrete platform 2 versions:
- 1 sided 3m
- 2 sided 6m
SAM SW System Wiaduktowy/SAM VS Viaduct System 2004+ 16.07.13 samplaire TRS2004+ 7032 0 --
SAM SW System Wiaduktowy/SAM VS Viaduct System 2004+ Ta wersja przeznaczona jest dla TRS2004+ (działa również w TS2009+, ale lepiej zainstalować dedykowaną wersję, która jest zoptymalizowana dla TS2009-12). W porównaniu z wersją dla TS2009 nie ma tu kilku dodatków.

[AKTUALIZACJA 15.07.2013] Dodany most v6 (6.6m i 12m, 12m wysokości)

Zestaw składa się z:
- nasypów
- mostów
- wiaduktów
- przepustów
- estakad
- zakończeń nasypu

12m i 6.6m szerokości

Przeróbka dla TRS2004+ została wykonana przez Qcyk85, dziękuję baaardzo! Gruba robota!


This version is for TRS2004+ users (it works ok in TS2009+ but you&#39;d better install the second dedicated version as it is TS2009-12 optimized). Some assets are missing in this version comparing to the 2009 version.

[UPDATE 15.07.2013] A new Bridge v6 added (6.6m and 12m, 12m high)

The set consists of:
- banks
- bridges
- viaducts
- culverts
- flyovers
- bank ends

12m and 6.6m wide

The transition to TRS2004+ is made by Qcyk85, thank you very much! Huge work done!
SAM SW System Wiaduktowy 2009+/SAM VS Viaduct System 2009+ 16.07.13 samplaire TS2009+ 9686 0 --
SAM SW System Wiaduktowy 2009+/SAM VS Viaduct System 2009+ [15.07.2013] Dodany nowy most v6 w wersji 6.6m i 12m (12m wysokości) oraz Mur Oporowy o wysokości 20m
[09.05.2012] Dodany zestaw końców nasypów - przejściówek z systemu wiaduktowego FMA (starego i nowego) na SAM.

Jeśli masz TRS2004, TRS2006, TC nie instaluj tej wersji!!!

Kompletne wydanie. Wszystkie obiekty mają nowy numer wersji, aby odzwierciedlić fakt, że są dla wyższych wersji Trainza (2009+).
Zestaw składa się z:
- nasypów
- mostów
- wiaduktów
- przepustów
- estakad
- zakończeń nasypu
- przejściówek z systemu FMA na SAM
- tekstura podłoża (trawa)

12m i 6.6m szerokości


[15.07.2013] a new bridge v6 (6.6m and 12m wide, 12m high) and a Retaining Wall (20m high)
[09.05.2012] a new set of bank ends - transitions from the FMA (old and new) to the SAM viaduct systems
If you own TRS2004, TRS2006, TC - please don&#39;t install this version!

This is a complete release. All objects have new a new version number to reflect the fact they are for higher Trainz versions (2009+).

The set consists of:
- banks
- bridges
- viaducts
- culverts
- flyovers
- bank ends
- FMA to SAM system transitions
- a grass ground texture
12m and 6.6m wide
Sam Wiata Peronowa JG/SAM Platform Roof JG 9.4m 20.05.13 samplaire TRS2004+ 5627 0 --
Sam Wiata Peronowa JG/SAM Platform Roof JG 9.4m Wiata peronowa rozciągana z Jeleniej Góry, szerokość 9.4m. Zestaw składa się z 2 wiat - z pojedynczym słupem oraz z dwoma słupami. Aby wiata wyglądała poprawnie należy również zastosować początek wiaty (kawałek dachu i cienia), który jest w zestawie, a który można znaleźć w zakładce z dodatkami scenery.

Konstrukcja wiaty bazuje na modelu KilanZioma.

A platform roof spline from Jelenia Gora station in Poland, 9.4m wide. The set consists of 2 kinds - with one support and with 2 supports. It is necessary to use also the corresponding end (featuring a part of the roof as well as a part of shadow) which you can find in the set. This end is available in the scenery tab.

The construction of the roofing is based on a KilanZiom's model.
SAM Wiata Peronowa 02/SAM Platform Roof 02 07.04.13 samplaire TRS2004+ 6341 0 --
SAM Wiata Peronowa 02/SAM Platform Roof 02 Wiata peronowa drewniano-metalowa rozciągliwa (spline). 2 wersje:
- 6m szerokości
- 8m szerokości
Wiata posiada rozpoczęcie (init), którego należy szukać w geodecie w zakładce 'otoczenie/scenery'. Wiata 6m dodatkowo posiada część środkową (ŁĄCZNIK), który posiada 2 słupy, aby można było postawić pod nią zejście peronowe.

A metal-wooden platform roofing as spline. 2 versions available:
- 6m wide
- 8m wide
There is an initiator for the roofing available (you can find it in the scenery tab in surveyor). There is a divider available for the 6m roofing which can be useful when you plan to put a platform exit under the roof.
SAM Wiata Peronowa 01/SAM Platform Roof 01 07.04.13 samplaire TRS2004+ 5611 0 --
SAM Wiata Peronowa 01/SAM Platform Roof 01 Wiata peronowa betonowa rozciągliwa (spline). 2 wersje:
- 6m szerokości
- 8m szerokości
Wiata posiada rozpoczęcie (init), którego należy szukać w geodecie w zakładce 'otoczenie/scenery'. Wiata 6m dodatkowo posiada część środkową (ŁĄCZNIK), który posiada 2 słupy, aby można było postawić pod nią zejście peronowe.

A concrete platform roofing as spline. 2 versions available:
- 6m wide
- 8m wide
There is an initiator for the roofing available (you can find it in the scenery tab in surveyor). There is a divider available for the 6m roofing which can be useful when you plan to put a platform exit under the roof.
SAM Perony Bohumin Czechy/SAM Platforms Bohumin Czech Republic 21.11.12 samplaire TRS2004+ 7120 0 --
SAM Perony Bohumin Czechy/SAM Platforms Bohumin Czech Republic Peron z Bohumina w Czechach. Dostępne rozmiary:
- 9m dwustronny
- 8m dwustronny
- 6m dwustronny
- 4.5m dwustronny
- 4.5m jednostronny

[AKTUALIZACJA: 21.11.2012] poprawiona wysokość.

A platform from Bohumin in Czech Republic. Available sizes:
- 9m doublesided
- 8m doublesided
- 6m doublesided
- 4.5m doublesided
-4.5m singlesided

[UPDATE 21.11.2012] Hight corrected.
SAM Perony Marciszów/SAM Platforms Marciszow, Poland 21.11.12 samplaire TRS2004+ 5950 0 --
SAM Perony Marciszów/SAM Platforms Marciszow, Poland 2 perony z Marciszowa: z nawierzchnią brukową i trawiasto brukową.

2 platforms from Marciszow in Poland. 2 versions: cobblestone surfaca and grass/cobblestone surface.
SAM Rampa Załadowcza 14m/SAM Loading Ramp 14m 16.08.12 samplaire TRS2004+ 4785 0 --
SAM Rampa Załadowcza 14m/SAM Loading Ramp 14m Rampa załadowcza 14m szerokości.

A loading ramp 14m wide.
SAM Perony Wągrowiec/SAM Platforms Wagrowiec, Poland 28.07.12 samplaire TRS2004+ 5868 0 --
SAM Perony Wągrowiec/SAM Platforms Wagrowiec, Poland Perony troszkę zmienione, ale w 70% takie jak w Wągrowcu.
- 4.5m
- 6m
- 8m
- 11m
- 12m
Dwustronne i jednostronne.

Platforms slightly modified but 70% almost the same as in Wagrowiec in Poland.
- 4.5m
- 6m
- 8m
- 11m
- 12m
Double and single sided.
SAM PL-CZ Perony 8m ZIMA/SAM PL-CZ Platforms 8m WINTER 28.07.12 samplaire TRS2004+ 3805 0 --
SAM PL-CZ Perony 8m ZIMA/SAM PL-CZ Platforms 8m WINTER Perony spotykane na pograniczu Polski i Czech - 8m, opcja zimowa. 2 wersje - z krawędzią czarno-białą i białą. Szukaj również węższych peronów w tej sekcji downloadu.

Platforms you can find near the Polish-Czech border - 8m, a winter option. 2 Versions available - with a black-white edge and wit a white edge. Please search for other widths in this section of download.
SAM PL-CZ Perony 8m/SAM PL-CZ Platforms 8m 28.07.12 samplaire TRS2004+ 4975 0 --
SAM PL-CZ Perony 8m/SAM PL-CZ Platforms 8m Perony spotykane na pograniczu Polski i Czech - 8m. 2 wersje - z krawędzią czarno-białą i białą. Szukaj również węższych peronów w tej sekcji downloadu.

Platforms you can find near the Polish-Czech border - 8m. 2 Versions available - with a black-white edge and wit a white edge. Please search for other widths in this section of download.
SAM SWZ System Wiaduktowy Zima/SAM VSW Viaduct System Winter 01.04.12 samplaire TS2009+ 4408 0 --
SAM SWZ System Wiaduktowy Zima/SAM VSW Viaduct System Winter Prawie identyczny zestaw dodatków jak SAM SW, tylko w zimowym wydaniu.

Almost identical to the SAM VS but in winter shade.
SAM Zadaszenie peronowe Gorzów/SAM Platform Roof Gorzow Poland 30.03.12 samplaire TRS2004+ 4441 0 --
SAM Zadaszenie peronowe Gorzów/SAM Platform Roof Gorzow Poland Zadaszenie peronowe ze stacji Gorzów Wlkp.(peron 2)
A platform roof from Gorzow Wlkp. station (platform 2).
SAM Kanał na przewody/SAM Wire Channel 30.03.12 samplaire TRS2004+ 4421 0 --
SAM Kanał na przewody/SAM Wire Channel Kanał na przewody.

A wire channel.
SAM Kanał na przewody 3/SAM Wire Channel 3 24.03.12 samplaire TRS2004+ 4445 0 --
SAM Kanał na przewody 3/SAM Wire Channel 3 Kanał na przewody drewniany
A wooden wire channel
SAM PL-CZ Perony BIAŁE/SAM PL-CZ Platforms WHITE 24.03.12 samplaire TRS2004+ 5787 0 --
SAM PL-CZ Perony BIAŁE/SAM PL-CZ Platforms WHITE Perony jak te z pogranicza czesko polskiego, ale z białymi krawężnikami. 2 odmiany - jedna z szutrem usypanym do główki torów, a druga sięgająca podłoża.

These platforms are like those from the Czech Polish border but with a white kerb. 2 versions - one with the gravel reaching the rail head, second with the gravel reaching the ground.
Tabor/Rolling Stock
DBSRP 3E/1-44 003-7 st.Gliwice 11.12.20 samplaire TRS2006+ 7082 0 --
DBSRP 3E/1-44 003-7 st.Gliwice Lokomotywa 3E (ET21) w barwach DBSRP. Paczka zawiera wszystkie elementy niezbędne do poprawnego działania lokomotywy.

Autor: Qcyk85
Reskin: samplaire

[Aktualizacja 11.12.2020]
- teraz komptybilna również z TRS19 SP2

A 3E (ET21) locomotive operated by DBSRP. The package contains all the required elements for the locomotive to function properly.

Author: Qcyk85
Reskin: samplaire

[Update 11.12.2020]
- now also TRS19 SP2 compatible
DBSRP Eacs 012-6 CFR/E St.Gliwice Sosnica 14.04.20 samplaire TRS2006+ 5594 0 --
DBSRP Eacs 012-6 CFR/E St.Gliwice Sosnica Wagon Eacs DBSRP. Typ CFR/E. Wagon oprócz towarów posiada zdejmowaną plandekę.
Autor modelu: MKBzyk02
Repaint: samplaire.

Paczka zawiera wszystkie elementy niezbędne do poprawnego działania wagonu.

[aktualizacja 2020.04.14] Teraz w paczce JEST wagon i zależności!


An Eaos carriage from DBSRP, type CFR/E.
Author: MKBzyk02
Repaint: samplaire

The package contains all the required elements. Besides the loads the carriage has a removable tarpaulin.
e.

[update 2020.04.14] Now THERE IS the wagon and its dependencies in the package!
PKP Ua(RRph) 401S 025-3 27.06.17 samplaire TRS2004+ 5150 0 --
PKP Ua(RRph) 401S 025-3 Wagon do przewozu karbidu typu 401S seria Uh(RRph). Wersja bez budki hamulcowej. Model historyczny w malowaniu z IV epoki. W paczce znajduje się prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.

A Polish wagon for transporting of carbide. The type is 401S, series Uh(RRph). This is a historical model from the IV Era. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please, download from the ALL TOGETHER section of download:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Without them the wagon will not work.
PKP Sis 426S 144-8 st.Janikowo 27.06.17 samplaire TRS2006+ 7741 0 --
PKP Sis 426S 144-8 st.Janikowo Wagon PKP Cargo typu 426S serii Sis. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. W paczce znajduje sie prawie wszystko potrzebne do prawidłowego działania wagonu. Dodatkowo proszę ściągnąć z działu Towar:
- PNT - Palety z towarem
- SAM Palety Bloczki Komorkowe TOWAR

Ogromne podziękowania dla Qcyk85 za wykonanie wspaniałej animacji otwierania kołpaków i skryptu do obsługi wagonu.

A Polish State Railways (PKP Cargo) 426S type series Sis carriage featuring animated doors. The package contains almost all requierd elements. Please download also the following assets from the Product section of download:
- PCS - Pallets with goods
- SAM Pallets Concrete Bricks PRODUCT

A big thank you to Qcyk85 for creating the animated doors as wellas a special script for the carriage.
PKP Uas(RRya) 408S 853-1 23.06.17 samplaire TRS2004+ 5567 0 --
PKP Uas(RRya) 408S 853-1 Wagon do przewozu cementu typu 408S, seria Uas(RRya). Model historyczny z IV epoki. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.

[AKTUALIZACJA 2017.06.23]
- dodane brakujące przewody

A Polish 408S type wagon designed for transportation of cement, series Uas(RRya). This is a historical model from the IV Era. The package contains almost all required elements. Please, download from the ALL TOGETHER section of download:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Without them the wagon will not work.

[UPDATE 2017.06.23]
- missing wires added
PKP Habills 426Sb 008-6 23.03.17 samplaire TRS2006+ 6816 0 --
PKP Habills 426Sb 008-6 Wagon PKP Cargo typu 426Sb serii Habills. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
z działu WSZYSTKO RAZEM.
Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.

Ogromne podziękowania dla Qcyk85 za wykonanie wspaniałej animacji otwierania kołpaków i skryptu do obsługi wagonu.


[Aktualizacja 23.03.2017]
- model ładniejszy i dużo wydajniejszy w grze

A Polish State Railways (PKP Cargo) 426Sb type series Habills carriage featuring animated doors. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
from the ALL TOGETHER section.
Without them the wagon will not work.

A big thank you to Qcyk85 for creating the animated doors as well as a special script for the carriage.

[Update 23.03.2017]
- better looks and performance
PKP Eams 401Zl 464-5 St.Medyka 22.03.17 samplaire TRS2004+ 7375 0 --
PKP Eams 401Zl 464-5 St.Medyka Wagon Eams, typ 401Zl, przeróbka wagonu 401Z.


W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
z działu WSZYSTKO RAZEM.

[AKTUALIZACJA 22.03.2017]
- lepszy wygląd i wieksza wydajność w grze

The Eams carriage, type 401Zl, this is a version of the 401Z platform carriage.

The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
from the ALL TOGETHER section.

[UPDATE 22.03.2017]
- better looks and performance
PKP Eams 401Zl 434-8 St.Medyka 22.03.17 samplaire TRS2004+ 7751 0 --
PKP Eams 401Zl 434-8 St.Medyka Wagon Eams, typ 401Zl, przeróbka wagonu 401Z.


W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
z działu WSZYSTKO RAZEM.

[AKTUALIZACJA 22.03.2017]
- lepszy wygląd i wieksza wydajność w grze

The Eams carriage, type 401Zl, this is a version of the 401Z platform carriage.

The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
from the ALL TOGETHER section.

[UPDATE 22.03.2017]
- better looks and performance
PKP Eams 401Zl 265-7 St.Medyka 22.03.17 samplaire TRS2004+ 7228 0 --
PKP Eams 401Zl 265-7 St.Medyka Wagon Eams, typ 401Zl, przeróbka wagonu 401Z.


W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
z działu WSZYSTKO RAZEM.

[AKTUALIZACJA 22.03.2017]
- lepszy wygląd i wieksza wydajność w grze

The Eams carriage, type 401Zl, this is a version of the 401Z platform carriage.

The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
from the ALL TOGETHER section.

[UPDATE 22.03.2017]
- better looks and performance
DB Gl11 190 508 01.03.17 samplaire TRS2004+ 4021 0 --
DB Gl11 190 508 Model przedwojennego niemieckiego wagonu Gl11 w malowaniu Deutsche Bundesbahn z III epoki. Posiada animowane drzwi okraszone dźwiękiem. W paczce znajduje się prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.

A German built pre WW2 freight wagon of the type Gl11 in theDeutsche Bundesbahn colours (DB). This is a historical model from the III era. The model is featuring animated doors with sound. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please, download from the ALL TOGETHER section of download:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Without them the wagon will not work.
PKP Eams 401Zl 301-9 St.Medyka 23.02.17 samplaire TRS2004+ 7566 0 --
PKP Eams 401Zl 301-9 St.Medyka Wagon Eams, typ 401Zl, przeróbka wagonu 401Z.


W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
z działu WSZYSTKO RAZEM.

[AKTUALIZACJA 23.02.2017]
- lepszy wygląd i wieksza wydajność w grze

The Eams carriage, type 401Zl, this is a version of the 401Z platform carriage.

The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
from the ALL TOGETHER section.

[UPDATE 23.02.2017]
- better looks and performance
PKP Sis 426S 503-5 st.Pulawy-Azoty 23.02.17 samplaire TRS2006+ 4458 0 --
PKP Sis 426S 503-5 st.Pulawy-Azoty Wagon PKP Cargo typu 426S serii Sis. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
z działu WSZYSTKO RAZEM.
Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.

Ogromne podziękowania dla Qcyk85 za wykonanie wspaniałej animacji otwierania kołpaków i skryptu do obsługi wagonu.


A Polish State Railways (PKP Cargo) 426S type series Sis carriage featuring animated doors. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
from the ALL TOGETHER section.
Without them the wagon will not work.

A big thank you to Qcyk85 for creating the animated doors as well as a special script for the carriage.
PKP Sis 426S 135-6 23.02.17 samplaire TRS2006+ 6604 0 --
PKP Sis 426S 135-6 Wagon PKP Cargo typu 426S serii Sis. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. Wagon posiada animowane otwierane kołpaki. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
z działu WSZYSTKO RAZEM.
Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.

Ogromne podziękowania dla Qcyk85 za wykonanie wspaniałej animacji otwierania kołpaków i skryptu do obsługi wagonu.

[Aktualizacja 23.02.2017]
- model ładniejszy i dużo wydajniejszy w grze

A Polish State Railways (PKP Cargo) 426S type series Sis carriage featuring animated doors. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
from the ALL TOGETHER section.
Without them the wagon will not work.

A big thank you to Qcyk85 for creating the animated doors as well as a special script for the carriage.

[Update 23.02.2017]
- better looks and performance
PKP Hbikklls 217Kb 041-4 23.02.17 samplaire TRS2004+ 7538 0 --
PKP Hbikklls 217Kb 041-4 Wagon z przesuwanymi animowanymi drzwiami typu 217Kb serii Hbikklls. Jest to przeróbka/unowocześnienie wagonu serii Gbs.

W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu. Proszę pobrać pliki:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
z działu WSZYSTKO RAZEM.

[Aktualizacja 23.02.2017]
- poprawka błędu


A 217Kb type carriage featuring animated doors. The series is Hbikklls.

The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files:
- PNT - Towary/PCS - Products
- PRODUKTY/PRODUCTS
from the ALL TOGETHER section.

[Update 23.02.2017]
- bug fixes
PLPOL Zaekk 29R 827-3 st.Gostyn 02.07.16 samplaire TRS2004+ 5075 0 --
PLPOL Zaekk 29R 827-3 st.Gostyn Wagon cysterna typu 29R przewoźnika Pfeifer & Langen do przewozu melasy serii Zaekk. W paczce znajduje się prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.


Autor: Qcyk85
Reskin: Samplaire


A tank wagon of type 29R designed for transportation of molasses working for a private carrier Pfeifer & Langen, series Zaekk. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please, download from the ALL TOGETHER section of download:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Without them the wagon will not work.

Autor: Qcyk85
Reskin: Samplaire
PKP Uh 230R 396-0 15.06.16 samplaire TRS2004+ 4357 0 --
PKP Uh 230R 396-0 Wagon cysterna typu 230R do przewozu produktów naftowych serii Uah(RRh). Model historyczny w malowaniu z IV epoki. W paczce znajduje się prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.


Autor: Qcyk85, samplaire
Reskin: Samplaire


A tank wagon of type 230R designed for transportation of oil products, series Uah(RRh). This is a historical model from the IV Era. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please, download from the ALL TOGETHER section of download:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Without them the wagon will not work.

Autor: Qcyk85, samplaire
Reskin: Samplaire
PKPC Transoda Uacs 408S 459-8 13.06.16 samplaire TRS2006+ 5333 0 --
PKPC Transoda Uacs 408S 459-8 Wagon do przewozu cementu typu 408S, seria Uacs. Model posiada innowacyjne podłączalne sprzęgi oraz dźwięk hamowania. W paczce jest prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania wagonu w grze. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.

A Polish 408S type wagon designed for transportation of cement, series Uacs. The model is equipped with innovative connectable couplers and the brakes sound. The package contains almost all required elements. Please, download from the ALL TOGETHER section of download:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Without them the wagon will not work.
PKP U(Ft) Pwg Pr14 332-5 st.Ostrow Wlkp. 11.05.16 samplaire TRS2004+ 4480 0 --
PKP U(Ft) Pwg Pr14 332-5 st.Ostrow Wlkp. Wagon brankard typu Pwg Pr14 kolei PKP. Model historyczny z IV epoki. Posiada otwierane drzwi okraszone dźwiękiem, widok nocny, a także niby-wnętrze pozwalające na oglądanie podróży z krawędzi wagonu. W paczce znajduje się prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.


A "brankard" wagon of type Pwg Pr14, PKP. This is a historical one form the IV era. The model is featuring animated doors with sound, night view, and a fake-interior allowing to view journey from the edges of the wagon. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files:
- PNT - Towary/PCS - Products
from the ALL TOGETHER section.
PKP U(Ft) Pwg Pr14 229-3 st.W-wa Gl. Tow 11.05.16 samplaire TRS2004+ 4090 0 --
PKP U(Ft) Pwg Pr14 229-3 st.W-wa Gl. Tow Wagon brankard typu Pwg Pr14 kolei PKP. Model historyczny z IV epoki. Posiada otwierane drzwi okraszone dźwiękiem, widok nocny, a także niby-wnętrze pozwalające na oglądanie podróży z krawędzi wagonu. W paczce znajduje się prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.


A "brankard" wagon of type Pwg Pr14, PKP. This is a historical one form the IV era. The model is featuring animated doors with sound, night view, and a fake-interior allowing to view journey from the edges of the wagon. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files:
- PNT - Towary/PCS - Products
from the ALL TOGETHER section.
PKP Ft Pwg Pr14 801179 st.Klodzko 11.05.16 samplaire TRS2004+ 4171 0 --
PKP Ft Pwg Pr14 801179 st.Klodzko Wagon brankard typu Pwg Pr14 kolei PKP. Model historyczny z III epoki. Posiada otwierane drzwi okraszone dźwiękiem, widok nocny, a także niby-wnętrze pozwalające na oglądanie podróży z krawędzi wagonu. W paczce znajduje się prawie wszystko potrzebne do poprawnego działania modelu. Proszę o pobranie z działu WSZYSTKO RAZEM pliku:
- PNT - Towary/PCS - Products.
Bez tego wagon nie będzie działał poprawnie.


A "brankard" wagon of type Pwg Pr14, PKP. This is a historical one form the III era. The model is featuring animated doors with sound, night view, and a fake-interior allowing to view journey from the edges of the wagon. The package contains almost all required elements for the wagon to function properly. Please also download the following files:
- PNT - Towary/PCS - Products
from the ALL TOGETHER section.
Tory/Tracks
Wskaźniki i dźwignie rozjazdów TANE+/Junction signs and levers for TANE+ 14.04.20 samplaire TANE 3456 0 --
Wskaźniki i dźwignie rozjazdów TANE+/Junction signs and levers for TANE+ Wskaźniki i dźwignie rozjazdów zaprojektowane do pracy z moimi torami procedural.

[aktualizacja 2020.04.14] sporo poprawek w wyglądzie

Junction signs and levers designed for my procedural tracks.

[update 2020.04.14] many visual corrections
SAM Tory Pandrol Clip/SAM Track Pandrol Clip 04.03.16 samplaire TS2009+ 6028 0 --
SAM Tory Pandrol Clip/SAM Track Pandrol Clip Indonezyjskie tory z mocowaniem Pandrol Clip

Indonesian tracks featuring the Pandrol Clip
SAM Tory Natural BEZ ŚRUB 3D/SAM Tracks Natural NO 3D SCREWS 04.03.16 samplaire TS2009+ 11388 0 --
SAM Tory Natural BEZ ŚRUB 3D/SAM Tracks Natural NO 3D SCREWS Zestaw pasujących do siebie podsypką torów 3D w wielu odmianach podkładów oraz w dwu odmianach szyn (używane, zardzewiałe), a w niektórych przypadkach trzech odmianach (rzadko używane). Dodatkowo tory z konstrukcją odciążającą. Jest około 14 odmian torów + zardzewiałe i rzadko używane. Myślę, że te tory mają najbardziej naturalne tekstury z wszystkich moich torów, stąd 'natural' w nazwie. Żeby wyszukać tylko te tory w geodecie najlepiej wpisać 'sam natural' w wyszukiwarkę.

Wersja lżejsza dla TSa, bez śrub 3D

[AKTUALIZACJA 04.03.2016]
- dodane wersje toru INBK7 z bardziej zieloną podsypką (przygotowane przez Palby'ego)


(Obraz przedstawia tylko jeden z tych torów)

This set consists of tracks fitting each other due to the colour of the ballast. There are 2 kinds of rails as usual (shiny, rusty) and the all new 'rarely used' tracks in some cases. Additionaly you can find tracks with the so called 'support construction' (a common construction of old rails to support tracks in particular ground situations). There are around 14 kinds of tracks in the package (+ rusty, rarely used). These tracks have the most natural textures in my opinion so that's why they are called 'natural'. You can easily filter those tracks by entering 'sam natural' in the surveyor's search engine.

This version is lighter for TS due to the lack of the 3D screws.

[UPDATE 04.03.2016]
- I added new versions of the INBK7 track featuring more green ballast (tracks prepared by Palby)


(the screenshot represents only one of the tracks)
SAM 082 Polskie Tory - zestaw/SAM 082 Polish Tracks - a set 06.03.15 samplaire TS2009+ 13530 0 --
SAM 082 Polskie Tory - zestaw/SAM 082 Polish Tracks - a set Wujekczarls (Wujek 082) z trainzart.pl wykonał znakomite repainty niektórych torów. Dla dopełnienia zestawu, który można znaleźć na wspomnianej stronie wykonałem wersję bez śrub 3D (dla lepszej wydajności).

[AKTUALIZACJA 06.03.2015]
- pełny komplet torów z tego zestawu, zarówno 3D jak i bez śrub 3D
- nowe RZADKO UŻYWANE wykonane przez zolwik_3005
- o wiele lepsza wydajność w grze w porównaniu z poprzednią dla tych torów. Czyli w tej chwili te tory są tak samo wydajne jak pozostałe z serii NATURAL.


Wujekczarls (Wujek 082) from trainzart.pl made a fantastic set of repaints of some of my tracks. Additionaly I made this set in the 'no 3D screws' version (for better performance). Now the following tracks are of the same performance that the whole NATURAL set.

[UPDATE 06.03.2015]
- full set in this download featuring 3D and non 3D versions
- new RARE USE vesrsions made by zolwik_3005
- much better performance then previously in this set.
SAM Tor 1067mm (ng42)/SAM Track 1067mm (ng42) 31.12.14 samplaire TS2009+ 6299 0 --
SAM Tor 1067mm (ng42)/SAM Track 1067mm (ng42) Tor wąski w standardzie 1067mm (ng42). W zestawie tor uzywany, rzadko używany, zardzewiały oraz mostownice (uzywane, rzadko uzywane, zardzewiałe)

Narrow gauge tracks ng42 (1067mm). The set consists of shiny, rare used and rusty tracks as well as bridge tracks in the same versions.
SAM Tor Zwrotnicowy v4/SAM Junction Track v4 08.09.14 samplaire TS2009+ 6000 0 --
SAM Tor Zwrotnicowy v4/SAM Junction Track v4 Tor zwrotnicowy v4, tekstura pasuje do torów niemieckich B70. 3 wersje: błyszczący, rzadko używany, zardzewiały.

A junction track v4, the texture fits the German B70 track. 3 versions: shiny, rare used and rusty.
SAM Tor Zębaty ABT/SAM Gear Rack Track ABT 08.09.14 samplaire TS2009+ 4356 0 --
SAM Tor Zębaty ABT/SAM Gear Rack Track ABT Tor zębaty systemu ABT. Wersja błyszcząca i zardzewiała. Dodatkowo zaktualizowane i zoptymalizowane tory III v1, pasujące teksturą do torów zębatych.

A gear rack track of the ABT system. 2 versions: shiny and rusty. Additionaly there are updated and otimied tracks III v1 in the package.
SAM Tory Metal/SAM Tracks Metal 23.05.14 samplaire TS2009+ 5668 0 --
SAM Tory Metal/SAM Tracks Metal Niemieckie tory na podkładach metalowych. Wersje błyszczące, rzadko używane i zardzewiałe w 2 odsłonach - ze śrubami 3D i bez.

German metal sleeper tracks. There are shiny, rare used and rusty versions of the tracks both with and without the 3D screws in the package.
SAM Tory 3D TRS2004/SAM 3D Tracks TRS2004 21.12.13 samplaire TRS2004+ 6435 0 --
SAM Tory 3D TRS2004/SAM 3D Tracks TRS2004 Tor betonowy i tor drewniany, które można użyć w TRS2004. Każdy z torów ma wersję zardzewiałą, rzadko używaną oraz przejściówki z jednego na drugi.

UWAGA! Ze względu na ograniczone mozliwości TRS2004 te tory nie są tak wydajne w grze jak te pod TS2009+, w związku z tym najprawdopodobniej skończycie na pokazie slajdów ;-) Ale do robienia screenshotów jak znalazł! Jeśli używasz TS2009+ te tory na pewno nie są dla Ciebie.

Concrete and wooden tracks compatible with TRS2004. Each of the tracks has also rusty, rare used and transition versions.

NOTICE: due to TRS2004 limitations the tracks are not as efficient as the TS2009+ versions. Using them you'll probably end up with a slide show ;-) For screenshot purposes they are ok! These tracks are not for you if you use TS2009+
SAM Tor III/B rude podkłady 3D Natural/SAM Track III/B red sleepers 3D Natural 01.12.13 samplaire TS2009+ 7173 0 --
SAM Tor III/B rude podkłady 3D Natural/SAM Track III/B red sleepers 3D Natural Zestaw torów błyszczących, rzadko uzywanych oraz zardzewiałych (zarówno pełne 3D jak i bez śrub 3D) z rudymi zabrudzeniami podkładów.

A set of tracks: shiny, rarely used and rusty (both full 3D and no 3D screws versions) feturing rust covered sleepers.
SAM Szyny 3D ZESTAW/SAM 3D Rails SET 16.09.13 samplaire TS2009+ 5531 0 --
SAM Szyny 3D ZESTAW/SAM 3D Rails SET Zestaw składa się z:
- same szyny (błyszczące, rzadko używane, zardzewiałe)
- szyny ze śrubami (j.w.)
- szyny ze śrubami i podkładami, bez podsypki (j.w.)

The set consists of the following:
- rails only (shiny, rare used, rusty)
- rails &amp; screws (like above)
- rails, screws, sleepers (no ballast) (like above)
SAM Tory tunelowe 3D/SAM 3D Tunnel Tracks 11.08.13 samplaire TS2009+ 5494 0 --
SAM Tory tunelowe 3D/SAM 3D Tunnel Tracks Tory tunelowe. 3 rodzaje, obraz przedstawia tylko jeden.

Tunnel tracks. 3 kinds of them. The picture represents only one of them.
SAM Tory Tramwajowe 3D/SAM Tram Tracks 3D 11.08.13 samplaire TS2009+ 6728 0 --
SAM Tory Tramwajowe 3D/SAM Tram Tracks 3D Zestaw torów tramwajowych 3D, 9 rodzajów, każdy dodatkowo jako zardzewiały. Więcej obrazków po kliknięciu na miniaturkę.

[AKTUALIZACJA 11.08.2013] Dodane tory PS-83 o długości segmentu 1m - taki tor mażna kłaść na łuku o mniejszym promieniu.

A set of 3D tram tracks, 9 kinds, each also as a rusty track. For more pictures click on the screenshot, please.

[UPDATE 11.08.2013] PS-83 1m segment long tracks added for narrower curves.
SAM Tor PS-94 Budowa/SAM Track PS-94 Construction Site 11.08.13 samplaire TS2009+ 11573 0 --
SAM Tor PS-94 Budowa/SAM Track PS-94 Construction Site Elementy do budowy (modernizacji) trasy - podtorze+podsypka oraz podsypka i podkłady.

[AKTUALIZACJA 11.08.2013] Nie ma kanału alfa - lepsza wydajnść gry. Dodano nową wersję toru z szarą podsypką.

Route construction elements - a track bed and a track bed with PS-94 sleepers.

[UPDATE 11.082013] No alpha channel meaning better game performance. New track with grey ballast added.
SAM Polskie Tory 3D BEZ ŚRUB 3D/SAM Polish Tracks NO 3D SCREWS 11.08.13 samplaire TS2009+ 8950 0 --
SAM Polskie Tory 3D BEZ ŚRUB 3D/SAM Polish Tracks NO 3D SCREWS Polskie tory w wersji 3D, ale bez śrub 3D (dla lepszej wydajności), wiele odmian, drewniane i betonowe, z różnymi posypkami. Kliknij na obrazek, żeby zobaczyć więcej zdjęć.

[AKTUALIZACJA 11.08.2013] Tory zarośnięte są bez alfy, a więc dają lepszą wydajność gry. Nowy tor zarośnięty &#39;rzadko używany&#39;.


RAR dla wygody zawiera 2 pliki - pełen zestaw torów oraz tylko tory aktualizowane.

Polish Tracks in 3D, many kinds, wooden and concrete, different ballasts. For more pictures, please click on the screenshot.

[UPDATE 11.082013] The overgrown tracks got rid of alpha meaning better performance in the game. A new &#39;rare use&#39; overgrown track added.

The RAR consists of 2 files for your convenience - the full set of tracks and only the updated ones.
SAM Polskie Tory 3D High Tex/SAM Polish Tracks 3D High Tex 11.08.13 samplaire TS2009+ 8215 0 --
SAM Polskie Tory 3D High Tex/SAM Polish Tracks 3D High Tex Polskie tory w wersji 3D, wiele odmian, tory zwrotnicowe, drewniane i betonowe, z różnymi posypkami. Kliknij na obrazek, żeby zobaczyć więcej zdjęć.

[AKTUALIZACJA 11.08.2013] Tory PS-94 oraz niektóre zarośnięte zyskały siatkę bez alfy lub ze zminimalizowaną alfą (poprawa wydjności w grze). Nowe Tory PS-94 z szarą podsypką oraz śladem oleju. Wszystkie aktualizowane i dodane tory zyskały równiez wersję &#39;rzadko używane&#39;


W RARze są 2 pliki - pełen zestaw torów oraz zestaw poprawionych i dodanych torów.

Polish Tracks in 3D, many kinds, junction tracks, wooden and concrete, different ballasts. For more pictures, please click on the screenshot.

[UPDATE 11.08.2013] The PS-94 and some of the overgrown tracks got alpha-less (or almost alpha-less) meshes which should make better game performance. New PS-94 tracks featuring grey ballast and oil tace. All of the updated and newly released tracks have also the &#39;rare use&#39; versions.

The RAR consists of 2 files: one containing all the tracks and the second containing only the updated and newly released tracks.
SAM Tor III/B stare podkłady 3D Natural/SAM Track III/B old sleepers 3D Natural 07.08.13 samplaire TS2009+ 10175 0 --
SAM Tor III/B stare podkłady 3D Natural/SAM Track III/B old sleepers 3D Natural Oto zestaw dodatków pasujący podsypką do moich torów 3D Natural:
- tor zruinowany III/B
- tory III/B v9 w odmianach używanej na bieżąco, rzadko używanej i zardzewiałej (oraz taki sam zestaw torów bez śrub 3D)

Kliknij w obraz po więcej screenshotów.

[AKTUALIZACJA 24.02.2013] Poprawiona wydajność torów w grze poprzez usunięcie kanału alfa. W poprzednim zestawie brakowało mimo opisu toru zruinowanego - teraz jest.
[AKTUALIZACJA 07.08.2013] Zły chochlik cały czas podrzucał mi niedobry tor zruinowany - teraz poeinno byc ok ;-)

This is a set of assets fitting very well with their ballast my 3D Tracks Natural:
- a ruined track III/B
- tracks III/B v9 frequently used, rarely used and rusty (and the same set but with no 3D screws)

[UPDATE 24.02.2013] Increased performance - no alpha channel in the model. The previous package didn&#39;t contain the ruined track - now it does.
[UPDATE 07.08.2013] A malignant gnome has been giving me a wrong ruined track model - now it should be ok ;-)
SAM Tor 760mm 3D/SAM Track 760mm 3D 07.03.13 samplaire TS2009+ 6123 0 --
SAM Tor 760mm 3D/SAM Track 760mm 3D Austriackie tory 3D 760mm w 3 wersjach - używane, rzadko używane, zardzewiałe.

Austrian 3D 760mm tracks in 3 versions - shinny, rare used, rusty.
SAM Tory Natural/SAM Tracks Natural 24.02.13 samplaire TS2009+ 11310 0 --
SAM Tory Natural/SAM Tracks Natural Zestaw pasujących do siebie podsypką torów 3D w wielu odmianach podkładów oraz w dwu odmianach szyn (używane, zardzewiałe), a w niektórych przypadkach trzech odmianach (rzadko używane). Dodatkowo tory z konstrukcją odciążającą. Jest około 14 odmian torów + zardzewiałe i rzadko używane. Myslę, że te tory mają najbardziej naturalne tekstury z wszystkich moich torów, stąd &#39;natural&#39; w nazwie. Żeby wyszukać tylko te tory w geodecie najlepiej wpisać &#39;sam natural&#39; w wyszukiwarkę.

[AKTUALIZACJA 24.02.2013]
Poprawionea wydajność w grze, lekko zmienione niektóre tekstury, powstały nowe tory &#39;rzadko używane&#39; dla prawie wszystkich typów torów.

(Obrazki przedstawiają tylko niektóre tory)

This set consists of tracks fitting each other due to the colour of the ballast. There are 2 kinds of rails as usual (shiny, rusty) and the all new &#39;rarely used&#39; tracks in some cases. Additionaly you can find tracks with the so called &#39;support construction&#39; (a common construction of old rails to support tracks in particular ground situations). There are around 14 kinds of tracks in the package (+ rusty, rarely used). These tracks have the most natural textures in my opinion so that&#39;s why they are called &#39;natural&#39;. You can easily filter those tracks by entering &#39;sam natural&#39; in the surveyor&#39;s search engine.

[UPDATE 24.02.2013]
Better performance in the game, some textures slightly modified, there are new &#39;rare use&#39; tracks for almost all track types.

(screenshots represent onlyone of the tracks)
SAM Niemieckie tory drewniane + LZB/SAM German wooden tracks + LZB 15.01.13 samplaire TS2009+ 5996 0 --
SAM Niemieckie tory drewniane + LZB/SAM German wooden tracks + LZB Zestaw 4 torów niemieckich drewnianych z przewodem LZB.

A set of 4 German wooden tracks featuring LZB wire.
Towary/Products
PNT - Zwój stali/PCS - Steel Coil 15.02.16 samplaire TRS2004+ 6690 0 --
PNT - Zwój stali/PCS - Steel Coil Zwój stali. Produkt należy do PNT - Polskiej Normy Towarowej.

[Aktualizacja 15.02.2016]
- bardziej realistyczna tekstura

A steel coil. This product is a part of PCS - Polish Commodity Standard.

[Aktualizacja 15.02.2016]
- bardziej realistyczna tekstura
SAM T - Zwoj stali nowoczesny/SAM P - Steel coil modern 15.02.16 samplaire TRS2004+ 6684 0 --
SAM T - Zwoj stali nowoczesny/SAM P - Steel coil modern Nowoczesny zwój stali.

[Aktualizacja 15.02.2016]
- bardziej realistyczna tekstura

A modern steel coil.

[Update 15.02.2016]
- more realistic texture
SAM T - Zwoj stali maly/SAM P - Steel coil small 15.02.16 camry2 TRS2004+ 4727 0 --
SAM T - Zwoj stali maly/SAM P - Steel coil small Mały zwój stali. Ten dodatek jest przygotowany dla wagonów serii Shimmns.

[Aktualizacja 15.02.2016]
- bardziej realistyczna tekstura

A small steel coil. This asset is designed to be used with the Shimmns series wagons.

[Update 15.02.2016]
- more realistic texture
PNTW - AMP Zwój stali nowoczesny/PCSM - AMP Steel coil modern 15.02.16 samplaire TRS2004+ 6027 0 --
PNTW - AMP Zwój stali nowoczesny/PCSM - AMP Steel coil modern Nowoczesny zwój stali na stelażu AMP. Produkt należy do PNTW - Polskiej Normy Towarowej - Współczesnej.

[Aktualizacja 15.02.2016]
- bardziej realistyczna tekstura

A modern steel coil on an AMP cradle.. This product is a part of PCSM - Polish Commodity Standard - Modern.

[Update 15.02.2016]
- more realistic texture
SAM T - ZWD Kontener 40st/SAM P - ZWD Container 40ft 18.08.14 samplaire TRS2004+ 6969 0 --
SAM T - ZWD Kontener 40st/SAM P - ZWD Container 40ft Zestaw różnych kontenerów 40st. Oryginalna koncepcja i tekstury wykonane przez Tomasza 'Zwierzaka' Zwierzchowskiego.

[Aktualizacja 18.08.2014] - Poprawione wymiary kontenerów.
[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


A set of different containers 40ft. Oryginal concept and textures by Tomasz 'Zwierzak' Zwierzchowski.

[Update 18.08.2014] - Corrected dimensions of containers.
[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
SAM T - ZWD Kontener 20st/SAM P - ZWD Container 20ft 18.08.14 samplaire TRS2004+ 8885 0 --
SAM T - ZWD Kontener 20st/SAM P - ZWD Container 20ft Zestaw różnych kontenerów 20st. Oryginalna koncepcja i tekstury wykonane przez Tomasza 'Zwierzaka' Zwierzchowskiego, modele kontenerów zbiornikowych, wykonał samplaire.

[Aktualizacja 18.08.2014] - Poprawione wymiary kontenerów.
[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


A set of different containers 20ft. Oryginal concept and textures by Tomasz 'Zwierzak' Zwierzchowski, tank containers by samplaire.

[Update 18.08.2014] - Corrected dimensions of containers.
[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
SAM T - Kontenery 20st+40st/SAM P - Containers 20ft+40ft 18.08.14 samplaire TRS2004+ 7828 0 --
SAM T - Kontenery 20st+40st/SAM P - Containers 20ft+40ft 10 zestawów kontenerów 20st + 40st.

[Aktualizacja 18.08.2014] - Poprawione wymiary kontenerów.
[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


10 sets of containers 20ft + 40ft.

[Update 18.08.2014] - Corrected dimensions of containers.
[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
SAM T - Kontener plaski 40st/SAM T - Kontener plaski 40st 18.08.14 samplaire TRS2004+ 5430 0 --
SAM T - Kontener plaski 40st/SAM T - Kontener plaski 40st Zestaw 2 płaskich kontenerów 40 stopowych, pojawiają się losowo.

[Aktualizacja 18.08.2014] - Poprawione wymiary kontenerów.
[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


A set of 2 flat containers, appear randomly.

[Update 18.08.2014] - Corrected dimensions of containers.
[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
PNT - Kontenery 20st 40st PLO/PCS - Containers 20ft 40ft PLO 18.08.14 samplaire TRS2004+ 4884 0 --
PNT - Kontenery 20st 40st PLO/PCS - Containers 20ft 40ft PLO Zestaw kontenerów 20st, 40st oraz 20st i 40st Polskich Linii Oceanicznych PLO. Produkt należy do PNT - Polskiej Normy Towarowej.

[Aktualizacja 18.08.2014] - Poprawione wymiary kontenerów.
[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


A set of 20ft, 40ft, 20ft and 40ft containers by Polish Ocean Lines PLO. This product is a part of PCS - Polish Commodity Standard.

[Update 18.08.2014] - Corrected dimensions of containers.
[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
PNT - Przęsło torowe/PCS - Span track 10.07.14 camry2 TRS2004+ 3317 0 --
PNT - Przęsło torowe/PCS - Span track Stos torów o długości 18m. Produkt należy do PNT - Polskiej Normy Towarowej.

A track stack 18m long. This product is a part of PCS - Polish Commodity Standard.
SAM T - Szyny stos 10m/SAM P - Rail stack 10m 10.07.14 samplaire TRS2004+ 6039 0 --
SAM T - Szyny stos 10m/SAM P - Rail stack 10m Stos szyn o długości 10.6m. Pasują idealnie do moich wagonów typu 401Z i 426Z.

[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


A rail stack 10.6m long. They perfectly fit my 401Z and 426Z type carriages.

[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
SAM T - Fundament palowy stos/SAM P - Pile foundation stack 10.07.14 samplaire TRS2004+ 5979 0 --
SAM T - Fundament palowy stos/SAM P - Pile foundation stack Stos fundamentów palowych.

[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


A stack of pylon pile foundations.

[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
SAM T - Plyty betonowe stare/SAM P - Concrete slabs old 10.07.14 samplaire TRS2004+ 5679 0 --
SAM T - Plyty betonowe stare/SAM P - Concrete slabs old Stos starych używanych płyt betonowych.

[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


A stack of old used concrete slabs.

[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
PNT - Belki stalowe/PCS - Steel beams 10.07.14 samplaire TRS2004+ 5303 0 --
PNT - Belki stalowe/PCS - Steel beams Belki stalowe o długości 9m. Produkt należy do PNT - Polskiej Normy Towarowej.

[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


Steel Beams 9m long. (best for 426Z carriages). This product is a part of PCS - Polish Commodity Standard.

[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
SAM T - Skrzynie Deutsche Post/SAM P - Deutsche Post crates 10.07.14 samplaire TRS2004+ 3880 0 --
SAM T - Skrzynie Deutsche Post/SAM P - Deutsche Post crates Skrzynie poczty niemieckiej dawnej NRD - Deutsche Post. Dostępny jest również obiekt scenerii 'SAM Skrzynie Deutsche Post'.

[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


Former East German DDR Deutsche Post crates. Look also for the 'SAM Deutsche Post crate stack' as a ascenery object.

[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
SAM T - Butle z acetylenem/SAM P - Acetylene Cylinders 10.07.14 samplaire TRS2004+ 4371 0 --
SAM T - Butle z acetylenem/SAM P - Acetylene Cylinders Kilka butli z acetylenem.

[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


Several acetylene cylinders.

[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
SAM T - Rivella skrzynia/SAM P - Rivella crate 10.07.14 samplaire TRS2004+ 3642 0 --
SAM T - Rivella skrzynia/SAM P - Rivella crate Drewniana skrzynia 'Rivella', dedykowana do mojego wagonu NS Frico Oppeln.

[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


A wooden crate 'Rivella'. Made for my NS Frico Oppeln wagon.

[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
SAM T - Beczki/SAM P - Barrels 10.07.14 samplaire TRS2004+ 4310 0 --
SAM T - Beczki/SAM P - Barrels Kilka metalowych beczek.

[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


Some metal barrels.

[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
PNT - Tarcica/PCS - Wood planks 10.07.14 samplaire TRS2004+ 4574 0 --
PNT - Tarcica/PCS - Wood planks Stos tarcicy 308cm x 125cm. Produkt należy do PNT - Polskiej Normy Towarowej.

[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


A pile of wood planks 308cm x 125cm. This product is a part of PCS - Polish Commodity Standard.

[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
PNT - Prefabrykaty betonowe/PCS - Precast concrete 10.07.14 samplaire TRS2004+ 4668 0 --
PNT - Prefabrykaty betonowe/PCS - Precast concrete Stos prefabrykatów betonowych. Produkt należy do PNT - Polskiej Normy Towarowej.

[Aktualizacja 10.07.2014] - Poprawione wszystkie dotychczas wykryte błędy.


A pile of precast concrete. This product is a part of PCS - Polish Commodity Standard.

[Update 10.07.2014] - Fixed all the previously detected errors.
TRS19+ Infrastruktura/Infrastructure
SAM Waga kolejowa/SAM Weigh bridge 07.12.20 samplaire TRS19+ 803 0 --
SAM Waga kolejowa/SAM Weigh bridge Waga kolejowa.

A weigh bridge
SAM Zwrotnik EEA-5/SAM Electrical Point Machine EEA-5 05.12.20 samplaire TRS19+ 959 0 --
SAM Zwrotnik EEA-5/SAM Electrical Point Machine EEA-5 Zwrotnik EEA-5 oraz 2 stabilizatory.

An EEA-5 Electrical Point Machine and 2 stabilizers
SAM Zakonczenie Torów/SAM Buffer Stop 04.12.20 samplaire TRS19+ 426 0 --
SAM Zakonczenie Torów/SAM Buffer Stop Kozioł oporowy

A buffer stop
TRS19+ Obiekty kolejowe/Railway objects
SAM Perony Bohumin/SAM Platforms Bohumin 08.12.20 samplaire TRS19+ 797 0 --
SAM Perony Bohumin/SAM Platforms Bohumin Perony z Bohumina w Czechach

Platforms from Bohumin in Czech Republic
SAM Perony Frankfurt/SAM Platforms Frankfurt 07.12.20 samplaire TRS19+ 781 0 --
SAM Perony Frankfurt/SAM Platforms Frankfurt Perony z Frankfurtu nad Menem

Platforms from Frankfurt/Main in Germany
SAM SW System Wiaduktowy/SAM VS Viaduct System 07.12.20 samplaire TRS19+ 1222 0 --
SAM SW System Wiaduktowy/SAM VS Viaduct System Zestaw około 90 mostów, przepustów, nasypów itp.

A set of near 90 bridges, culverts, viaducts etc.
SAM Budka peronowa Wągrowiec/SAM Platform Shed Wagrowiec 07.12.20 samplaire TRS19+ 795 0 --
SAM Budka peronowa Wągrowiec/SAM Platform Shed Wagrowiec Budka eronowa z Wągrowca w wersji z oknami i bez.

A Platform shed from Wagrowiec in Poland in 2 versions: with windows, with no windows.
SAM Perony z Wągrowca/SAM Wagrowiec Platforms 07.12.20 samplaire TRS19+ 753 0 --
SAM Perony z Wągrowca/SAM Wagrowiec Platforms Zestaw peronów z Wągrowca

A set of platforms from Wagrowiec in Poland
SAM Magazyn Raclawice Slaskie/SAM Warehouse Raclawice Slaskie 05.12.20 samplaire TRS19+ 758 0 --
SAM Magazyn Raclawice Slaskie/SAM Warehouse Raclawice Slaskie Magazyn z Racławic Śląskich

A warehouse from Raclawice Slaskie in Poland
SAM Nastawnia Gorzow Wlkp GO/Sam Signal Box Gorzow Wlkp GO 04.12.20 samplaire TRS19+ 805 0 --
SAM Nastawnia Gorzow Wlkp GO/Sam Signal Box Gorzow Wlkp GO Nastawnia z Gorzowa Wielkopolskiego w 2 wersjach - z nazwą oryginalna i miejscem na własną nazwę
TRS19+ Scenery
SAM Warsztat Opole/SAM Workshop Opole 11.12.20 samplaire TRS19+ 899 0 --
SAM Warsztat Opole/SAM Workshop Opole Warsztat z Opola

A workshop from Opole in Poland
SAM Ścieżka płyty/SAM Path Slabs 08.12.20 samplaire TRS19+ 797 0 --
SAM Ścieżka płyty/SAM Path Slabs Ścieżka z płyt betonowych

A concrete slabs path
SAM Droga polna/SAM Road Dirt 08.12.20 samplaire TRS19+ 859 0 --
SAM Droga polna/SAM Road Dirt Droga polna

A rural road
SAM Ścieżka ziemia/SAM Path Dirt 08.12.20 samplaire TRS19+ 747 0 --
SAM Ścieżka ziemia/SAM Path Dirt Ścieżka

A path
SAM Podłoże spline05/SAM Ground spline05 08.12.20 samplaire TRS19+ 837 0 --
SAM Podłoże spline05/SAM Ground spline05 Podłoże ziemne do położenia jak drogi

A ground to be laid like a road
SAM Podłoże tłuste spline04/SAM Ground Greasy spline04 08.12.20 samplaire TRS19+ 871 0 --
SAM Podłoże tłuste spline04/SAM Ground Greasy spline04 Podłoże ziemne z plamami oleju do położenia jak drogi

A greasy ground to be laid like a road
SAM Podłoże spline03/SAM Ground spline03 08.12.20 samplaire TRS19+ 804 0 --
SAM Podłoże spline03/SAM Ground spline03 Podłoże ziemne do położenia jak drogi

A ground to be laid like a road
SAM Podłoże spline02/SAM Ground spline02 08.12.20 samplaire TRS19+ 762 0 --
SAM Podłoże spline02/SAM Ground spline02 Podłoże ziemne do położenia jak drogi

A ground to be laid like a road
SAM Podłoże spline/SAM Ground spline 08.12.20 samplaire TRS19+ 767 0 --
SAM Podłoże spline/SAM Ground spline Podłoże ziemne do położenia jak drogi

A ground to be laid like a road
SAM Beczki/SAM BArrels 07.12.20 samplaire TRS19+ 744 0 --
SAM Beczki/SAM BArrels Beczki jako element scenerii

A scenery element - barrels
SAM Droga Plyty Betonowe 01/SAM Road Concrete Slabs 01 05.12.20 samplaire TRS19+ 785 0 --
SAM Droga Plyty Betonowe 01/SAM Road Concrete Slabs 01 Zestaw dróg z płyt betonowych

A set of concrete slabs roads
SAM Droga Plyty Betonowe 02/SAM Road Concrete Slabs 02 05.12.20 samplaire -- 764 0 --
SAM Droga Plyty Betonowe 02/SAM Road Concrete Slabs 02 Zestaw dróg z płyt betonowych

A set of concrete slabs roads
SAM Budynek Wierzbno/SAM Building Wierzbno 04.12.20 samplaire TRS19+ 620 0 --
SAM Budynek Wierzbno/SAM Building Wierzbno Budynek z Wierzbna.
A real building from Wierzbno in Poland.
TRS19+ Tory/Tracks
SAM Tor INBK-7 v5/SAM Trk INBK-7 v5 17.12.20 samplaire TRS19+ 1563 0 --
SAM Tor INBK-7 v5/SAM Trk INBK-7 v5 Zestaw torów z trochę innym odcieniem podsypki.

A set of tracks with a slightly different ballast than usually (at mine)
SAM Tor szybkiej kolei FFB/SAM Track FFB 05.12.20 samplaire TRS19+ 840 0 --
SAM Tor szybkiej kolei FFB/SAM Track FFB Tor niemieckiej kolei wysokich prędkości systemu FFB

An FFB high speed German track
SAM Tor z konstrukcją odciążającą/SAM Track featuring a relieving construction 05.12.20 samplaire TRS19+ 854 0 --
SAM Tor z konstrukcją odciążającą/SAM Track featuring a relieving construction Tor drewniany z konstrukcją odciążającą

A wooden track featuring a relieving construction
SAM Tor III/B w wersji z łączeniami szyn/SAM Track III/B featuring rail joints 05.12.20 samplaire TRS19+ 1071 0 --
SAM Tor III/B w wersji z łączeniami szyn/SAM Track III/B featuring rail joints Tor III/B w wersji z łączeniami szyn. Zeby zobaczyc efekt należy rozciągnąć tor na przynajmniej 24m

SAM Track III/B featuring rail joints. To observe the effect please lay at least 24m of the tracks
SAM Tory Lokomotywownia/SAM Depot Tracks 05.12.20 samplaire TRS19+ 928 0 --
SAM Tory Lokomotywownia/SAM Depot Tracks Tory do lokomotywowni

Depot tracks
SAM Tory Wiadukt/SAM Viaduct Tracks 05.12.20 samplaire TRS19+ 863 0 --
SAM Tory Wiadukt/SAM Viaduct Tracks Tory metro/wiadukt

Subway/viaduct tracks
SAM Tory Procedural Zimowe/SAM Winter Procedural Tracks 05.12.20 samplaire TRS19+ 851 0 --
SAM Tory Procedural Zimowe/SAM Winter Procedural Tracks Zestaw torów procedural w wersji zimowej

A set of winter procedural tracks
SAM Procedural Tracks 05.12.20 samplaire TRS19+ 1344 0 --
SAM Procedural Tracks Duzy zestaw torów Procedural

A huge set of procedural tracks
UAZownik
PKS Logo 19.09.13 samplaire TRS2004+ 2589 0 --
PKS Logo Logo Polskiej Komunikacji Samochodowej (PKS) w dwu wersjach - z uchwytem i bez. Zawiera widok nocny.

Autor: UAZownik

A PKS (a Polish national transportation company - cargo & people) logo in 2 versions - with a handle and without one. Featuring a night view.
Kaszarnia/Granaires 15.09.13 samplaire TRS2004+ 3013 0 --
Kaszarnia/Granaires Kaszarnia

Autor: Uazownik

Granaires - Main block

Author: Uazownik
Kanał rewizyjny Opole/UAZ: Inspection canal Opole SPLINE 22.08.13 samplaire TRS2004+ 3675 0 --
Kanał rewizyjny Opole/UAZ: Inspection canal Opole SPLINE Kanał rewizyjny, mogący służyć też jako oczystkowy.

UWAGA! Model odzwierciedla samą jamę, po położeniu wymaga wycięcia dziury w ziemi i obłożenia płytami betonowymi (najlepiej pasują te produkcji drstracha)
WSZYSTKO RAZEM/ALL TOGETHER
PNT - Towary/PCS - Products 10.05.18 camry2 TRS2004+ 12327 0 --
PNT - Towary/PCS - Products Aktualizacja/Update 10.05.2018
- zaktualizowane kontenery 20 i 40 stopowe

Polska Norma Towarowa (w skrócie PNT) to zbiór dodatków pozwalający odwzorować transport towarów na PKP. Całość jest stylizowana na lata 70te XX wieku. Dodatkowo dzięki powstaniu rozszerzonej normy dla towarów współczesnych (w skrócie PNTW) możliwe stało się odwzorowanie współczesnego ruchu towarowego. System składa się z towarów oraz ładowni przemysłowych. Wiele polskich modeli wagonów towarowych zostało przystosowanych do współpracy z PNT. W zamyśle autorów system PNT pozwala stworzyć w grze zamknięte obiegi towarów transportowanych koleją. Dzięki odpowiednio dobranym ładowniom można na mapie symulować przepływ towarów pomiędzy zakładami przemysłowymi oraz punktami handlowymi na stacjach.
Polska Norma Towarowa Współczesna (w skrócie PNTW) powstała jako rozszerzenie oryginalnego systemu PNT. Zawiera tylko te towary które są spotykane na kolei współcześnie, a nie istniały w okresie PRL. Wraz z niektórymi towarami z puli podstawowej PNT rozszerzenie PNTW pozwala odwzorować współczesne obiegi towarów.
PLC - Polskie Cargo 06.04.16 samplaire TRS2006+ 7433 0 --
PLC - Polskie Cargo Towary różnych autorów niesklasyfikowane jako PNT/PCS w nowej wspólnej grupie PLC.

Products made by a variety of authors not classified as PNT/PCS grouped into a set called PLC (Polish Cargo).
PRODUKTY/PRODUCTS 15.02.16 samplaire TRS2004+ 12185 0 --
PRODUKTY/PRODUCTS [Aktualizacja/Update 15.02.2016]
- zwoje stali zyskały nowe, bardziej realistyczne tekstury
- steel coils got new more realistic textures


Towary/ładunki nalezące do grupy SAM T.

Products/loads belonging to the SAM P group.
Statystyka/Stats Pliki do pobrania/Files available to download: 924
Pobrań wszystkiego/Downloads total: 4028154
Najpopularniejszy plik/Most Downloaded: MAKI Tory v4/MAKI Tracks v4 [ 38706 ]
Najnowszy plik/Most Recent: SAM Tor INBK-7 v5/SAM Trk INBK-7 v5 [ 1563 ]